Studia Podyplomowe

W dniu 13 kwietnia 2014 r., w kampusie UKSW na Młocinach, zakończyły się Studia Podyplomowe z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami, zorganizowane w ramach projektu nr 4/14/EFPI/2012 „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część IV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

Czytaj dalej

Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia

Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowszą publikację Miedzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją UKSW: Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia. Pozycja została wydana ze środków Ministerstwa Rozwjoju Regionalnego oraz Rządowej Rady Ludnościowej. Książkę można pobrać z naszej strony internetowej. Dostępna jest również wersja drukowana. 

Czytaj dalej

Studia podyplomowe prowadzone przez Instytut Politologii i pracowników MZBM

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński w imieniu uczelni podpisał 12 sierpnia 2013 r.  z Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Arturem Wąsowskim umowę o utworzeniu Studiów podyplomowych zatytułowanych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z  ich powrotami”. Czytaj dalej

Nowa publikacja Zakładu: Japonia - Niedokończony Obraz

Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW ma zaszczyt zaprezentować Państwu nową publikację pt.: Japonia - Niedokończony Obraz. Wybrane aspekty kultury japońskiej w oczach migrantów z Polski, pod redakcją O. Barbasiewicz i B. Kowalczyk.

Czytaj dalej

Aktualizacja: Researching Japan in Social Sciences & Humanities

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją UKSW, Akademią im. Leona Koźmińskiego oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ma zaszczyt zaprosić prelegentów do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Researching Japan in Social Sciences & Humanities, która odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku. 

Czytaj dalej

18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Migrantów

W roku 2000, rezolucją A/RES/55/93 z dnia 4 grudnia, Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło dzień 18 grudnia Miedzynarodowym Dniem Migrantów.

Według Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji obecnie na świecie żyje 214 milionów migrantów. Innymi słowy migranci mogliby stanowić piąty pod względem liczby ludności kraj na świecie.

Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Migrantów można dowiedzieć się klikając tu.

OECD opublikowało raport dotyczący problematyki integracji imigrantów

Publikacja zatytułowana „Settling in – OECD Indicators of Immigrant Integration” to kompleksowa analiza poświęcona efektom integracji imigrantów oraz ich dzieci w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Raport ten przedstawia 21 wskaźników skupionych w 7 obszarach integracji, stanowiących poszczególne rozdziały publikacji.Wyróżniono dziedziny takie jak: zatrudnienie, edukacja, kwestie mieszkaniowe, przychody, zdrowie i dostęp do opieki medycznej, aktywność obywatelska, dyskryminacja.
Czytaj dalej

Nowe publikacje Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Pierwsza publikacja zatytułowana „Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku” poza podsumowaniem wyników przeprowadzonej w roku 2003 abolicji zawiera również analizę ścieżek legalizacyjnych objętych badaniem poszczególnych grup cudzoziemców. Treść dokumentu dostępna jest pod poniższym adresem. Czytaj dalej

Relacja z konferencji: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia

Pierwszego czerwca 2012 r. odbyła się w ramach II Kongresu Demograficznego konferencja pod tytułem: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, współorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją) i Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja połączona była z wręczeniem doktoratu Honoris Causa prof. dr hab. Jerzemu Buzkowi, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Czytaj dalej

Aktualizacja: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia

Konferencja Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Komitet Badań nad Migracjami PAN, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja będzie połączona z wręczeniem doktoratu Honoris Causa profesorowi Jerzemu Buzkowi, Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Konferencja ma na celu podjęcie refleksji nad stosunkiem społeczeństw europejskich do imigrantów, w tym także i społeczeństwa polskiego, w kontekście szeroko rozumianych praw człowieka i miejsca imigrantów w Europie.

Oczekujemy, że profesor Jerzy Buzek, w swym wystąpieniu na uroczystości wręczenia doktoratu Honoris Causa, nawiąże do debaty sprowokowanej w Unii Europejskiej napływem imigrantów z Afryki Północnej w 2011 roku, który był sprawdzianem solidarności między państwami członkowskimi UE, jak też funkcjonowania systemu swobodnego przepływu osób, czyli Układu z Schengen. Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach