Studia Podyplomowe

W dniu 13 kwietnia 2014 r., w kampusie UKSW na Młocinach, zakończyły się Studia Podyplomowe z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami, zorganizowane w ramach projektu nr 4/14/EFPI/2012 „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część IV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

Studenci otrzymali świadectwa ukończenia studiów z rąk prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, prof. Macieja Bały w obecności Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, płk SG Marka Woszczatyńskiego.  

W Studiach uczestniczyło 45 funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej oraz innych służb i instytucji współdziałających ze Strażą Graniczną. Zajęcia odbywały się w trybie dwusemestralnym, na UKSW w Warszawie i w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu.

Celem studiów było m.in. zapoznanie uczestników z systemami religijnymi imigrantów przybywających do Polski z Bliskiego Wschód, Azji i Afryki, uwarunkowaniami i rodzajami współczesnych konfliktów występujących w omawianych regionach geograficznych, kulturą regionów oraz z historią współczesną i  zagadnieniami polityczno-społecznymi krajów pochodzenia.

Zajęcia prowadzili wykładowcy z UKSW, IKŚiO PAN, UW a także UJ, UŚ, Polskiego Forum Migracyjnego, Collegium Civitas, Collegium Bobolanum, Europejskiej Sieci Migracyjnej, wśród nich też cudzoziemcy.

Studenci mieli również możliwość  spotkania i dyskusji z Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawicielami organizacji pozarządowych: Polskiej Akcji Humanitarnej, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, Caritasu Polska, La Strady  oraz przedstawicielem MSW. 

/13s

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach