O nas

Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją (MZBM) rozpoczął działalność 1 października 2011 r. w ramach Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Obecnie umiejscowiony jest w strukturze Instytutu Nauk o Polityce i Administracji, Wydziału Społeczno-Ekonomicznego UKSW.

MZBM tworzą pracownicy Instytutu Nauk o Polityce i Administracji oraz innych Instytutów UKSW zajmujących się zagadnieniami migracji. Zakład prowadzi działalność badawczą, organizuje konferencje i seminaria oraz publikuje artykuły i monografie o tematyce migracyjnej. 

Celem Zakładu są badania nad politologicznymi, socjologicznymi, kulturowymi i religijnymi aspektami emigracji i imigracji, monitorowanie stosunku naszego społeczeństwa do imigrantów (zwłaszcza z innych kultur) i przygotowywanie rekomendacji dla instytucji państwowych i kościelnych dotyczących edukacji dzieci i młodzieży pod kątem społeczeństwa wielokulturowego.

Działalność badawcza członków Zakładu przekłada się też na wymiar praktyczny, czego dowodem było prowadzenie trzech edycji studiów podyplomowych dla funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej z Zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami (2013/2014; 2014/2015) oraz przy realizacji projektu dotyczącego Pilotażowego wewnątrzinstytucjonalnego modelu rozwiązywania konfliktów występujących w relacjach funkcjonariusz – cudzoziemiec w środowisku wielokulturowym straży granicznej (2014/2015).

Kierownik:
dr hab. prof. UKSW Janusz Balicki

Zarząd:

dr hab. prof. UKSW Monika Trojanowska – Strzęboszewska

prof. UKSW dr hab. Piotr Broda-Wysocki

dr hab. prof. UKSW Wojciech Necel

Sekretarz: mgr inż. Alina Miselhorn: migracja@uksw.edu.pl

Zespół:

dr hab. prof. UKSW Dominik Zamiatała

dr hab. prof. UKSW Waldemar Gliński

dr hab. Mariusz Chamarczuk

dr Małgorzata Pawlus

dr Marta Luty-Michalak

dr Olga Barbasiewicz

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach