O nas

Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją (MZBM) rozpoczął działalność od 1 października 2011 r. Mieści się w strukturze Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Tworzą go głównie pracownicy Instytutu Politologii i Instytutu Socjologii oraz Instytutu Nauk Historycznych i Prawa Kanonicznego UKSW.

Zakład prowadzi działalność badawczą, organizuje konferencje i seminaria oraz publikuje artykuły i monografie o tematyce migracyjnej. Celem Zakładu jest prowadzenie badań nad politologicznymi, socjologicznymi, kulturowymi i religijnymi aspektami emigracji i imigracji, monitorowanie stosunku naszego społeczeństwa do imigrantów (zwłaszcza z innych kultur) i przygotowywanie rekomendacji dla instytucji państwowych i kościelnych dotyczących edukacji dzieci i młodzieży pod kątem społeczeństwa wielokulturowego. 

Kierownik:
dr hab. prof. UKSW Janusz Balicki

Zespół:

dr hab. prof. UKSW Wojciech Necel

dr hab. prof. UKSW Andrzej Ochocki

dr hab. prof. UKSW Dominik Zamiatała

dr hab. prof. UKSW Waldemar Gliński

dr hab. Mariusz Chamarczuk

dr hab. Aldona Piwko

dr Małgorzata Pawlus

dr Monika Trojanowska – Strzęboszewska

dr Marta Luty-Michalak

mgr Agnieszka Baraniecka

mgr Jacek Przygoda

mgr inż Alina Miselhorn

dr Olga Barbasiewicz

dr Justyna Turek

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach