Dane kontaktowe

Biuro Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją

Uniwersytet Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydział Społeczno-Ekonomiczny
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, pok. 417

01-938 Warszawa

Kontakt: e-mail: migracje@uksw.edu.pl; tel. +48 22 569 97 13.

 

Kierownik Sieci: prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

Koordynator  naukowy Sieci:  prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel

Koordynator  techniczny Sieci:  mgr  Janusz Lis SChr

Sekretarz Sieci: mgr inż. Alina Miselhorn

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach