Seminarium naukowe: IMIGRANCI Z AZJI W POLSCE. WYZWANIA DLA POLITYKI INTEGRACYJNEJ

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. spowodowało wzrost liczby cudzoziemców
w naszym kraju, w tym także z Azji. Migracja z tego kontynentu  jest bardzo zróżnicowana, większość imigrantów traktuje Polskę jako kraj tranzytowy, próbując się dostać przez polską granicę do bogatszych państw UE. Część z nich jednak zostaje na dłużej lub bezterminowo, 
z racji pracy zarobkowej czy względów osobistych, starając się ułożyć tutaj swoje życie.

 Obecne seminarium podejmuje próbę podjęcia naukowej debaty nad  wyzwaniami jakie stają przed polityką integracyjną w stosunku do tych przybyszów z  Azji, którzy zdecydowali się na dłuższy czy stały pobyt w Polsce. Temat seminarium zawiera w sobie z jednej strony pytanie o wyzwania jakie stawiają przed polską polityką integracyjną imigranci  z wybranych krajów Azji, którzy zdecydowali się na dłuższy lub stały pobyt w Polsce? A  z drugiej, na ile ta polityka jest efektywna?

Ze względu na duże zróżnicowanie imigracji z Azji seminarium jest poświęcone imigrantom
z wybranych państw: Wietnam, Tajwan, Chiny, Indie, Japonia oraz Korei Południowej. Z uwagi na zainteresowanie działalnością biznesową w Polsce,  integrowanie się ze społeczeństwem musi być rozpatrywane wieloaspektowo zarówno pod kątem ekonomicznym (funkcjonowanie na rynku pracy, postrzeganie imigrantów przez europejskich pracodawców, możliwość założenia działalności gospodarczej) jak i społeczno-kulturowym (uczęszczanie dzieci do szkół, nauka języka polskiego, przejmowanie zwyczajów i tradycji).

 

Call for papers:

W związku z 10-leciem wejścia Polski do UE, doktoranci Instytutu Politologii UKSW wraz z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją, przy Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW,  zapraszają na seminarium naukowe nt. Imigranci z Azji w Polsce. Wyzwania dla polityki integracyjnej. Seminarium odbędzie się 17  czerwca  2014 r. w  kampusie UKSW w Warszawie na Młocinach (01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, s. 112).

Prosimy o nadsyłanie abstraktów referatów do dnia 5.06.2014 r.  na adres mailowy j.turek@uksw.edu.pl. Wystąpienia w języku polskim lub angielskim powinny dotyczyć zagadnień integracji społeczno-ekonomicznej  i społeczno-kulturowej imigrantów z Azji w Polsce (szczególnie z krajów takich jak: Wietnam, Tajwan, Chiny, Indie, Japonia i Republika Korei) oraz skuteczności polskiej polityki integracyjnej. Czas wystąpień – 15 min.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach