ROZMOWA. Michał Gaweł: Jesteśmy wentylem humanitarnym

Michał Gaweł – prezes zarządu FUNDACJI DIALOG w Białymstoku

 [fot. Patryk Śledź/bia24.pl] Czytaj dalej

107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Dzisiaj Kościół jest wezwany do wyjścia na ulice peryferii egzystencjalnych, aby leczyć zranionych i szukać zagubionych, bez uprzedzeń i lęku, bez prozelityzmu, ale w gotowości do poszerzenia swojego przybytku, aby móc przyjąć wszystkich – napisał papież Franciszek w Orędziu na 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy pod hasłem „Ku stale rosnącemu «my»”, który obchodzimy w niedzielę 26 września.

Fot. BP KEP

Zamknięte i agresywne nacjonalizmy (por. Fratelli tutti, 11) oraz radykalny indywidualizm (por. tamże, 105) rozbijają czy też dzielą nas, zarówno w świecie, jak i w obrębie Kościoła. A najwyższą cenę płacą ci, którzy najłatwiej mogą zostać innymi: cudzoziemcy, migranci, zmarginalizowani, ci, którzy mieszkają na peryferiach egzystencjalnych

– czytamy w orędziu. Czytaj dalej

Nowa pozycja książkowa

 

Janusz Balicki, Obrona ,,chrześcijańskiej Europy”  przed ,,inwazją” islamu.  Populistyczny dyskurs  polityczno-religijny  w Polsce w kontekście  kryzysu migracyjnego w UE, Wydawnictwo Naukowe UKSW,  Warszawie 2021. Czytaj dalej

Publikacja "Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe".

Publikacja powstała w efekcie projektu naukowego realizowanego przez Interdyscyplinarną Sieć Badań nad Migracją UKSW we współpracy z Instytutem Politologii UKSW, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego, Jean Monnet Module EUMIGRO i Katedrą Studiów Politycznych SGH oraz Fundacją Collegium Interethnicum.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5,
tel. 22 561-89-23; e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Spis treści

MONIKA TROJANOWSKA-STRZĘBOSZEWSKA
Migracje jako wyzwania ... 7

WYZWANIA OGÓLNOEUROPEJSKIE. Czytaj dalej

X Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk

X Konferencja KBnM PAN odbędzie się w Gdańsku w dniach 16-18 września 2021 roku. Organizatorami są: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Emigracji w Gdyni. Obrady odbędą się na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza. https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI REFERATÓW UPŁYWA DO 10 LIPCA 2021!

Po wybraniu odpowiedniej sesji, do której chcielibyście Państwo dołączyćuprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeńkorzystając z formularza: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/zgloszenia-referatow/formularz-zgloszenia-referatu/ Czytaj dalej

Watykański biuletyn Sekcji Migrantów i Uchodźców

Jak obecny kryzys spowodowany przez COVID-19 wpływa na migrantów, uchodźców, osoby zmuszane do przesiedlenia i ofiary handlu ludźmi na całym świecie?

Aby lepiej zrozumieć wpływ kryzysu na te szczególnie narażone grupy, Sekcja Migrantów i Uchodźców analizuje sposób postrzegania i działania różnych podmiotów.

Biuletyn Sekcji Migrantów i Uchodźców dzieli się innowacjami i dobrymi praktykami działaczy katolickich na całym świecie, którzy starają się pomagać osobom wysiedlonym i szczególnie narażonym w czasie kryzysu COVID-19 oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa wśród tych grup i poza nimi.

W szczególności uwzględnia analizę sprawdzonych praktyk Kościoła katolickiego w dziedzinie opieki duszpasterskiej nad migrantami:

- wskazania w jaki sposób Kościół nadal pomaga ludziom w drodze pomimo COVID-19

- informacje o tym, jak Kościół służy migrantom i uchodźcom dotkniętym przez COVID-19

- wskazania na temat tego, jak Kościół reguluje pomoc dla społeczności lokalnych i przesiedleńców podczas COVID-19 Czytaj dalej

Kard. Hollerich wzywa Konferencje Episkopatów UE do rozpoczęcia projektów przesiedleń dotyczących uchodźców w Grecji.

"Zaproszenie dla całego Kościoła do wzbudzenia nowych ewangelicznych sił do ich przyjmowania w każdym z krajów członkowskich Unii Europejskiej". Trzej czołowi kardynałowie Kościoła katolickiego w liście do Konferencji Episkopatu Unii Europejskiej przedstawiają w ten sposób stanowcze wezwanie do realizacji projektów przesiedleń dotyczących rodzin uchodźców, które utknęły na zawsze w Lesbos i innych obozach dla uchodźców w Grecji. Czytaj dalej

Premiera 5. numeru czasopisma naukowego „Polski Przegląd Migracyjny"

Więcej informacji tutaj.

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach