Komitet Badań nad Migracjami i wojna w Ukrainie - PL

 

 

 

Do Przyjaciół Ukraińców, Rosjan i Białorusinów,
mieszkających w Polsce i do niej przybywających

4 marca 2022 r.

Zwracamy się do Was jako badacze migracji ludności, w tym także problematyki uchodźstwa i uchodźców, mający szczególną świadomość ogromu problemów towarzyszących opuszczaniu ojczyzny i aklimatyzacji w państwie przyjmującym. Przede wszystkim, łączymy się w głębokim bólu z ofiarami rosyjskiej agresji na Ukrainę: z nikomu i niczemu winnymi ludźmi, szczególnie z tymi, którym najtrudniej się bronić: z kobietami, dziećmi, osobami starszymi. Wraz z wieloma środowiskami i instytucjami publicznymi w Polsce zgodnie potępiamy brutalny atak na Ukrainę. Od obywateli Rosji i Białorusi przebywających w Polsce oczekujemy tego samego. Czytaj dalej

Komitet Badań nad Migracjami i wojna w Ukrainie - UA

 

Для друзів - українців, росіян та білорусів,
які проживають або мігрують до Польщі

4 березня 2022 року

Звертаємося до вас як до дослідників міграції населення, у тому числі проблем біженців, які особливо усвідомлюють масштабність проблем, пов’язаних із виїздом із батьківщини та адаптацією в країні перебування. Насамперед, у нас глибокий біль за жертвами російської агресії проти України: людей, які ні в чому  не винні, особливо тих, кому найважче захищатися: жінок, дітей, людей похилого віку. Разом із багатьма середовищами та громадськими установами Польщі ми одноголосно засуджуємо жорстокий напад на Україну. Те ж саме ми очікуємо від громадян Росії та Білорусі, які проживають у Польщі. Czytaj dalej

Komitet Badań nad Migracjami i wojna w Ukrainie - RU

 

 

Обращение к друзьям украинцам, россиянам и белорусам,
проживающим в Польше или в нее приезжающим

4 марта 2022 г.

Мы обращаемся к вам как исследователи миграции, в том числе проблематики беженства и беженцев, которые полностью осознают масштабность проблем, связанных с покиданием родины и адаптацией в стране пребывания. Прежде всего, мы глубоко скорбим о жертвах российской агрессии против Украины: o невинных людях, особенно о тех, кому труднее всего себя защищать: о женщинах, детях, стариках. Вместе со многими сообществами и общественными учреждениями в Польше мы единодушно осуждаем жестокое нападение на Украину. Этого же ожидаем и от проживающих в Польше граждан России и Беларуси. Czytaj dalej

Komitet Badań nad Migracjami i wojna w Ukrainie - EN

To Our Friends – Ukrainians, Russians and Belarusians,
living in and coming to Poland

March 4, 2022 Czytaj dalej

ROZMOWA. Michał Gaweł: Jesteśmy wentylem humanitarnym

Michał Gaweł – prezes zarządu FUNDACJI DIALOG w Białymstoku

 [fot. Patryk Śledź/bia24.pl] Czytaj dalej

107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Dzisiaj Kościół jest wezwany do wyjścia na ulice peryferii egzystencjalnych, aby leczyć zranionych i szukać zagubionych, bez uprzedzeń i lęku, bez prozelityzmu, ale w gotowości do poszerzenia swojego przybytku, aby móc przyjąć wszystkich – napisał papież Franciszek w Orędziu na 107. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy pod hasłem „Ku stale rosnącemu «my»”, który obchodzimy w niedzielę 26 września.

Fot. BP KEP

Zamknięte i agresywne nacjonalizmy (por. Fratelli tutti, 11) oraz radykalny indywidualizm (por. tamże, 105) rozbijają czy też dzielą nas, zarówno w świecie, jak i w obrębie Kościoła. A najwyższą cenę płacą ci, którzy najłatwiej mogą zostać innymi: cudzoziemcy, migranci, zmarginalizowani, ci, którzy mieszkają na peryferiach egzystencjalnych

– czytamy w orędziu. Czytaj dalej

Nowa pozycja książkowa

 

Janusz Balicki, Obrona ,,chrześcijańskiej Europy”  przed ,,inwazją” islamu.  Populistyczny dyskurs  polityczno-religijny  w Polsce w kontekście  kryzysu migracyjnego w UE, Wydawnictwo Naukowe UKSW,  Warszawie 2021. Czytaj dalej

Publikacja "Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe".

Publikacja powstała w efekcie projektu naukowego realizowanego przez Interdyscyplinarną Sieć Badań nad Migracją UKSW we współpracy z Instytutem Politologii UKSW, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Międzynarodowym Centrum Dialogu Międzykulturowego, Jean Monnet Module EUMIGRO i Katedrą Studiów Politycznych SGH oraz Fundacją Collegium Interethnicum.

Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5,
tel. 22 561-89-23; e-mail: wydawnictwo@uksw.edu.pl
www.wydawnictwo.uksw.edu.pl

Spis treści

MONIKA TROJANOWSKA-STRZĘBOSZEWSKA
Migracje jako wyzwania ... 7

WYZWANIA OGÓLNOEUROPEJSKIE. Czytaj dalej

X Konferencja Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk

X Konferencja KBnM PAN odbędzie się w Gdańsku w dniach 16-18 września 2021 roku. Organizatorami są: Komitet Badań nad Migracjami PAN, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Muzeum Emigracji w Gdyni. Obrady odbędą się na terenie kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, ul. Wita Stwosza. https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/

TERMIN ZGŁASZANIA PROPOZYCJI REFERATÓW UPŁYWA DO 10 LIPCA 2021!

Po wybraniu odpowiedniej sesji, do której chcielibyście Państwo dołączyćuprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeńkorzystając z formularza: https://kbnmgdansk2021.ug.edu.pl/zgloszenia-referatow/formularz-zgloszenia-referatu/ Czytaj dalej

Watykański biuletyn Sekcji Migrantów i Uchodźców

Jak obecny kryzys spowodowany przez COVID-19 wpływa na migrantów, uchodźców, osoby zmuszane do przesiedlenia i ofiary handlu ludźmi na całym świecie?

Aby lepiej zrozumieć wpływ kryzysu na te szczególnie narażone grupy, Sekcja Migrantów i Uchodźców analizuje sposób postrzegania i działania różnych podmiotów.

Biuletyn Sekcji Migrantów i Uchodźców dzieli się innowacjami i dobrymi praktykami działaczy katolickich na całym świecie, którzy starają się pomagać osobom wysiedlonym i szczególnie narażonym w czasie kryzysu COVID-19 oraz zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa wśród tych grup i poza nimi.

W szczególności uwzględnia analizę sprawdzonych praktyk Kościoła katolickiego w dziedzinie opieki duszpasterskiej nad migrantami:

- wskazania w jaki sposób Kościół nadal pomaga ludziom w drodze pomimo COVID-19

- informacje o tym, jak Kościół służy migrantom i uchodźcom dotkniętym przez COVID-19

- wskazania na temat tego, jak Kościół reguluje pomoc dla społeczności lokalnych i przesiedleńców podczas COVID-19 Czytaj dalej

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach