Współpraca z Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi,

W ramach umowy o współpracy z Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi, w dniach 15-21 marca 2017 roku, wykłady dla gruzińskich studentów teologii i stosunków międzynarodowych, przeprowadzili pracownicy Wydziału Teologicznego UKSW. Nasza koleżanka z Zakładu dr hab. Aldona Piwko podjęła aktualny temat “Islam in the modern World. The current situation, threats and prospects of dialogue”, w trakcie którego zaprezentowany został obecny wizerunek islamu oraz jego wyznawców w mediach, a także relacje i nastroje społeczne w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Ponadto analizie zostały poddane zamachy terrorystyczne przeprowadzone przez bojowników muzułmańskich we Francji, Niemczech i Brukseli. Wykazano także perspektywy do dialogu z islamem i jego wyznawcami. Wykłady były okazją do niezwykle ciekawej i ożywionej dyskusji. Studenci pytali o aktualną sytuację w Polsce, a także propozycje dla Gruzji wobec kryzysu migracyjnego i ewentualnego napływu muzułmanów. Pytano także o zagrożenie terrorystyczne w Polsce. Czytaj dalej

Nagrody Złote Wachlarze 2016

Kierownik  naszego Zakładu dr hab. Janusz Balicki prof. UKSW został nominowany w konkursie Złote Wachlarze 2016 za zasługi na rzecz wspierania integracji migrantów w Polsce

 

 

Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu

Nakładem Wydawnictwa UKSW ukazała się nowa publikacja pracowników naszego Uniwersytetu Ekstremizm muzułmański – nowe wyzwanie do dialogu? W gronie tym znaleźli się dr hab. Rafał Wiśniewski z Instytutu Socjologii oraz dr hab. Aldona Piwko koleżanka z Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją.

Zachęcamy do lektury.

Aldona Piwko Małżeństwo i rodzina w islamie sunnickim

 

 

Nowa ksiązka naszej koleżanki z Zakładu dr hab.Aldony Piwko. Czytaj dalej

CHRISTIAN – MUSLIM CO-OPERATION IN GREAT BRITAIN

Project:

CHRISTIAN – MUSLIM  CO-OPERATION IN GREAT BRITAIN

At present there is a lot of fear  in connection with the arrival of refugees from Syria and other Muslims countries to the members states of the EU. The  Inter-Institutes Migration Research Unit of the CardinalStefan Wyszynki University in Warsaw - in connection with the Council of the Conference of the Polish Episcopate for  Migration -  is preparing a project aiming to show the co-operation between Church and Muslim institutions in Great Britain. The UK was chosen for the project because it has a long experience of relationship between Christian and Muslim communities.

The project will have three levels:

1) High  level:  Vatican – Muslims countries, Muslim institution/communities in Europe;

2) Middle level: Catholic Church in England and Muslim organizations  in Great Britain; Czytaj dalej

Obrona pracy doktorskiej pani Justyny Turek

Z przyjemnością informujemy, że 11 stycznia 2016 r. nasza koleżanka z Zakładu Justyna Turek obroniła pracę doktorską pt.: Dynamika i oddziaływanie wielopłaszczyznowego systemu Unii Europejskiej na politykę zagraniczną niemieckich landów i szwajcarskich kantonów, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Klausa Ziemera, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

Wizualizacja a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość Praca pod redakcją Waldemara Cisło, Dagmary Jaszewskiej i Aldony Piwko

Książka Wizualizacja a ewangelizacja – przeszłość i teraźniejszość, jest wynikiem badań naukowych przeprowadzonych przez zespół, który stanowili pracownicy Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, reprezentujący różne dyscypliny nauk humanistycznych. W wśród nich znaleźli się specjaliści historii, historii sztuki, kulturoznawcy, socjolodzy, misjonarze i misjolodzy, religioznawcy oraz teolodzy. Celem prac zespołu było przeprowadzenie badań wybranych tekstów kulturowych pod względem treści teologicznych, biblijnych i chrześcijańskich, a także próba ukazania obrazu jako nośnika Ewangelii. Autorzy w swoich pracach zastanawiają się nad możliwościami wizualizowania „Boskich spraw”.

Jednym z redaktorów, a także osobą biorącą udział w badaniach nad obrazem prezentowanej publikacji jest nasza koleżanka z Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją – dr hab. Aldona Piwko.

Pobierz

The Third Workshop of the Pilot Project 5: Illegal migration

17 listopada 2015 r. dr hab. Aldona Piwko, nasza koleżanka z Zakładu, na zaproszenie Departamentu Polityki Migracyjnej Minsterstwa Spraw Wewnętrznych RP wzięła udział w The Third Workshop of the Pilot Project 5: Illegal migration, w ramach Procesu Praskiego. W sesji pierwszej zatytułowanej Presentation of non-EU Member States’ experiences on irregular migration przedstawiła prezentację zatytułowaną „Multicultural aspects in establishing/confirming identity/nationality of migrants”. W jej trakcie omówiła problemy związane z wielokulturowością, z którymi spotykają się pracownicy administracji państwowej: Urzędu ds. Cudzoziemców, funkcjonariusze Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędów Wojewódzkich oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto omówiła sposoby i możliwości dokonywania identyfikacji migrantów nieposiadających dokumentów. W takim przypadku konieczna jest umiejętność określenia przynależności etnicznej oraz religijnej, a także językowej. Ten element był szczególnie ważny dla reprezentanta Beligii. Czytaj dalej

15.12.2015 r. Konferencja naukowa: Współczesny kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne

Celem konferencji była próba naukowej refleksji nt. obecnego napływu uchodźców do Europy, którego rozmiary oceniane są jako największe wyzwanie humanitarne od zakończenia II wojny światowej. Przez wiele miesięcy w 2015 r. media donosiły o licznych przypadkach  śmierci na morzu i na lądzie. Kwestia przyjmowania uchodźców przez państwa Unii  ma jednak nie tylko  wymiar etyczny ale także społeczny i kulturowy.

Sytuacja sprawia, że Unia Europejska staje przed poważnym wyzwaniem znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla napływającej ludności z regionów objętych konfliktami lub zagrożonych ich wybuchem. Kraje Unii  muszą się zmierzyć z wieloma  ważnym kwestiami. Do nich zaliczyć można koszty ekonomiczne przyjęcia uchodźców, konsekwencje ewentualnego braku integracji, ryzyko wpuszczenia  na swoje terytorium ekstremistów.

Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach