NEW PROJECT - PLURIEL

 

 

NEW PROJECT - PLURIEL

A few months ago, Lyon Catholic University and the Fédération des universités catholiques Européennes (FUCE) created a platform of University Research on Islam in Europe and Lebanon (PLURIEL). The goal of this projec

t is to create a unique network of academic research allowing researchers to undertake critical research and meet the highest scientific standards on the subject of Islam.

On 10th of July 2015 there was a meeting at Cardinal

Stefan Wyszynski University with professor Michel Younès.Our University accepted an invitation to take part in this project.

Project Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja naukowa Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie

Ogólnopolska konferencja naukowa

Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie

Termin konferencji: 3 listopada 2015 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wójcickiego 1/3 bud. 23, s. 201, 01-938 Warszawa

Organizatorzy: Instytut Politologii UKSW – Katedra Polityk Publicznych

Instytut Politologii – Katedra Polityk Publicznych zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie. Konferencja planowana jest w dniu 3.11.2015 r. Czytaj dalej

Nowa książka Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne.

Mamy przyjemność zaprezentowania najnowszą publikację z cyklu Spotkania naukowe wykładowców katolickiej nauki społecznej tom IX: Sytuacja demograficzna w Polsce. Aspekty politologiczno-etyczne.(tekst TUTAJ)

 

Obrona pracy doktorskiej Olgi Barbasiewicz

Z przyjemnością informujemy, że 3 lipca 2015 r. Olga Barbasiewicz, nasza koleżanka z Zakładu obroniła pracę doktorską na temat Pomniki i miejsca pamięci a budowanie relacji międzynarodowych. Przykład Japonii Stanów Zjednoczonych – perspektywa japońska, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Klausa Ziemera, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Nowemu Doktorowi serdecznie gratulujemy.

 

Memory in Poland of the rescuers and the rescued from the Holocaust. International Conference, 11-12 June 2015

W dniach 11-12.06. 2015 r. została zorganizowana przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją (UKSW) międzynarodowa konferencja Memory in Poland of the rescuers and the rescued from the Holocaust poświęcona pamięci Sugihary Chiunem japońskiego konsula nagrodzonego tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Konferencja przyciągnęła naukowców z różnych kontynentów, z Europy, Australii, Azji i Ameryki i stała się miejscem wymiany wyników dotychczasowych badań i informacji pomocnych do dalszego zgłębiania ważnego i mało znanego opinii światowej zagadnienia. Czytaj dalej

X Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej - Afryka Subsaharyjska

W dniach 9 - 10 maja 2015 r. odbył się w Warszawie X zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Podczas zjazdu słuchacze zapoznali się z aktualną sytuacją społeczno-polityczną i gospodarczą wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej, przebiegiem aktualnych konfliktów na kontynencie afrykańskim, mapą religijną regionu oraz polityką migracyjną i rolą instytucji państwowych.

Zajęcia prowadzili dr hab. Krzysztof Trzciński i drMałgorzata Szupejko zPAN, dr Kamil Zajączkowski zUW oraz mgr Jędrzej Czerep doktorant UKSW.

Na zakończenie II drugiej edycji Studiów podyplomowych odbył się egzamin dyplomowy i uroczyste wręczenie dyplomów przez prorektora UKSW prof. dr hab. Jerzego Cytowskiego oraz zastępcę komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu płk SG Artura Bazydło. Czytaj dalej

IX Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej - Afryka Subsaharyjska

W dniach 18 – 19 kwietnia 2015 r. odbył się w Lubaniu IX zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

 

Tematyka zjazdu obejmowała zagadnienia dotyczące  rejonu Afryki Subsaharyjskiej. Zajęcia prowadzili: dr hab. Maciej Kurcz z Uniwersytetu Śląskiego oraz doktorant UKSW mgr Jędrzej Czerep. Omówione zostały m. in.:

·dekolonizacja i kształtowanie się państw w Afryce,

·rozmieszczenie wybranych państw afrykańskich na mapie politycznej świata (Nigeria, Mali, Senegal, Somalia, Czad, Sudan, Rwanda, DRK, Liberia, Sierra Leone, RCA, Niger, Tanzania, Ghana, Kamerun oraz państwa Rogu Afryki),

·migracje ludności afrykańskiej do Europy i Polski. Uwarunkowania wpływające na migrację, w tym zmuszające do wyjazdu i umożliwiające powrót do kraju pochodzenia, Czytaj dalej

VIII Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Bliski i Środkowy Wschód oraz Azja Południowo-Wschodnia

W dniach 28 – 29 marca 2015 r. odbył się w Warszawie VIII zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Zajęcia dotyczące państw Maghrebu prowadzili: prof. dr hab. Janusz Danecki z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Aldona Piwko z UKSW i doktoranci UKSW: Patrycja Staniszewska-Pobikrowska i Mariusz Maciak. Omówione zostały m. in. następujące tematy:

Zarys historyczny kształtowania się państw Maghrebu i ich rozmieszczenie na mapie politycznej świata (Mauretania, Sahara Zach., Maroko, Algieria, Tunezja, Libia).

Aktualna sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza państw Maghrebu. Czytaj dalej

Memory in Poland of the rescuers and the rescued from the Holocaust. On the 30th anniversary of granting the title of the Righteous Among The Nations to Sugihara Chiune, Japanese Consul in Lithuania

INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAMME

Warsaw, 11-12 June 2015

 

Memory in Poland of the rescuers and the rescued from the Holocaust.

On the 30th anniversary of granting the title of the Righteous Among The Nations to Sugihara Chiune, Japanese Consul in Lithuania

 

Venue:

Schuman Hallof Auditorium Maximum,

Wóycickiego Street1/3,

CardinalStefan Wyszynski University in Warsaw

MAP

How to get to the campus? Czytaj dalej

VII Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Azja Południowo-Wschodnia

W dniach 14 – 15 marca 2015 r. odbył się w Lubaniu VII zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Zajęcia dotyczące regionu Azji Południowo-Wschodniej prowadzili: dr Ewa Trojnar
i dr Krystian Wiciarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Patrycja Staniszewska-Pobikrowska doktorantka UKSW.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach