Skład sieci

Komitet założycielski Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją 

· prof. dr hab. Irena Lipowicz 

· bp dr Krzysztof Zadarko – Przewodniczący Rady KEP ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki

· prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel

· prof. dr hab. Janusz Balicki

Zespół wykonawczy

Kierownik:

·         prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki: j.balicki@uksw.edu.pl

Koordynator:

·         prof. UKSWdr hab. Wojciech Necel:necelw@poczta.onet.pl

Sekretarz:

·         mgr inż. Alina Miselhorn: migracja@uksw.edu.pl

Koordynator  techniczny Sieci:

·         mgr  Janusz Lis SChr:januszlis@gmx.com

 

Skład osobowy:

· prof. UKSW dr hab. Monika  Trojanowska-Strzęboszewska

· prof. UKSW dr hab. Elżbieta H. Morawska WPiA

· ks. prof. dr hab. Jarosław Różański – Misjologia UKSW

· prof.  UKSW   dr hab. Waldemar Gliński, Instytut Historii UKSW, Światowa Rada  nad Polonią

· ks. prof.  UKSW  dr hab. Zbigniew Babicki, - Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki 

· dr Katarzyna Stankiewicz – Wydział Studiów nad Rodziną (Członek Rady KEP ds. Migracji)

· lga Kacperczyk - Kierownik Wydziału Polonii, Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej  w Brześciu

· prof. APS Barbara  Pasamonik – Akademia Pedagogiki Specjalnej  Warszawa

· prof. Zafar Ayaz -  Dunaj Instytut Dialogu

· dr hab. Violetta  Gul-Rechlewicz - WPiNS Uniw. Jana Kochanowskiego  Kielce

· dr Małgorzata Pawlus - Instytut Nauk o Polityce i Administracji

· dr Monika Brzezińska - Instytut Nauk o Polityce i Administracji

· dr Mariusz Sułkowski - Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

· dr Kinga Wojtas-Jarentowowska - Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

· dr Katarzyna Grzybowska-Walecka - Instytut Nauk o Polityce i Administracji UKSW

· dr Małgorzata  Pacek – Centrum Europejskie  UW

· dr Krystyna Danuta Kamińska – Instytut Pedagogiki, Uniw. Przyrodniczo-humanistyczny w Siedlcach  

· Magdalena Elmkvist – Linné­universitetet- Szwecja

· Hanna Karim Pestang - Politechnika Warszawska.

· Agnieszka Kozakoszczak - Prezes zarządu Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej (FRS) Warszawa

·         Agnieszka Kunicka Polska Akcja Humanitarna

·         Agnieszka  Kosowicz - Polskie Forum Migracyjne

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach