I Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej

Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW rozpoczął realizację II edycji Studiów Podyplomowych skierowanych do funkcjonariuszy Straży Granicznej, zatytułowanych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”. Uroczysta inauguracja roku akademickiego oraz pierwszy zjazd tegorocznej edycji odbył się w dniach 11-12 października w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Słuchaczy, wykładowców oraz pracowników obsługi administracyjnej przywitał komendant OSS SG w Lubaniu płk SG Marek Woszczatyński. W swoim wystąpieniu podkreślił wagę prowadzonych studiów oraz konieczność poznawania różnorodności kulturowych, szczególnie obecnie, gdy sytuacja na świecie nie jest stabilna i może przyczynić się do zwiększonej migracji ludności z terenów objętych wojną.

Kierownik Studiów Podyplomowych ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki w wykładzie inauguracyjnym zaprezentował program studiów, który został tak skonstruowany, aby udzielić odpowiedzi na najbardziej aktualne problemy, codziennej pracy funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracujących z cudzoziemcami. Po części oficjalnej rozpoczęły się planowe zajęcia, dotyczące podstawowej wiedzy o migracji, które poprowadził ks. prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki, a także systemów religijnych współczesnego świata. Kwestie związane z judaizmem, jazydyzmem, bahaizmem, szinto, sikhizmem, dżinizmem oraz religiami afrykańskimi omówiła dr Anna Solarz z UW. Natomiast charakterystyki systemów religijnych, które posiadały wielkich i charyzmatycznych założycieli, a więc buddyzmu, chrześcijaństwa i islamu, zaprezentowała dr hab. Aldona Piwko z UKSW.

Studia Podyplomowe są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.


Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach