2nd Eumigro Conference "Migration and refugee crisis: the EU and its member states between obligation, self-interest and goodwill"

http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/eumigro.png

 

21.03.2018, 09.30-17.00, SGH  Warsaw School of Economics

Organizer

Jean Monnet Module EUMIGRO, Department of Politcal Studies, Collegium of Socio-Economics, SGH Warsow School of Economiscs

Co-organizer
Konrad Adenauer Foundation in Poland

Honorary Patronage
European Commission Representation in Poland Czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ROLA I UDZIAŁ EMIGRACJI POLSKIEJ W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R. 13-14 LISTOPADA 2018 R. W GMACHU WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UKSW

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
01-938 Warszawa, ul Wóycickiego 1/3 bl 23. p.315
E-mail: walglins@ld.onet.pl
                                                                                                                 Warszawa, 01.12. 2017 r.
ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ
INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH, KATEDRA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KOALICJA POLONII AMERYKAŃSKIEJ Czytaj dalej

Konferencja Międzynarodowej Federacji Katolickich Uniwersytetów (International Federation of Catholic Universities - IFCU) pt. “Refugees and Migrants in a Globalized World: Responsibility and Responses of Universities”.

W dniach 1-4 listopada 2017 r. odbyła się w Rzymie Konferencja Międzynarodowej Federacji Katolickich Uniwersytetów (International Federation of Catholic Universities - IFCU) pt. “Refugees and Migrants in a Globalized World: Responsibility and Responses of Universities”.

Konferencji podejmowała naukową refleksję nad sytuacją uchodźców i migrantów w kontekście obecnego kryzysu migracyjnego w Europie. Głównym celem Konferencji było wypracowanie rozwiązań edukacyjnych, które pomogą zarówno uchodźcom i migrantom jak i społeczeństwom przyjmującym w rozwiązywaniu problemu migracji. Czytaj dalej

Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etyczne

Wasze doświadczenie bólu i nadziei przypomina nam, że wszyscy jesteśmy cudzoziemcami i pielgrzymami na tej ziemi, przyjętymi przez kogoś ze szczodrością i nie dlatego, że na to zasługujemy.  Każdy, kto tak jak wy uciekł z ojczystych stron z powodu ucisku, wojny, przyrody wyniszczonej zanieczyszczeniami i pustynnieniem czy też niesprawiedliwego podziału zasobów planety, jest bratem, z którym mamy dzielić chleb, dom, życie. Zbyt często was nie przyjęliśmy! Wybaczcie zamknięcie i obojętność naszych społeczeństw, które obawiają się zmiany życia i mentalności, jakiej domaga się wasza obecność.Traktowani jako ciężar, jako problem, jako coś, co kosztuje, w istocie jesteście darem  (...) każdy z was może być mostem łączącym odległe ludy, który sprawia, że ​​spotkanie różnych kultur i religii jest  możliwe, drogą do ponownego odkrycia naszego wspólnego człowieczeństwa.[Z przesłania papieża Franciszka do Centrum Astall – 2016]. Czytaj dalej

WSPÓŁPRACA MIĘDZYRELIGIJNA W KONTEKŚCIE MIGRACJI I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa

 

 

Konferencja: 24 maja  2017 r., godz.  9.30 – 16.15 Czytaj dalej

Meczety w Wielkiej Brytanii - wsparcie czy wyzwanie dla polityki integracyjnej?

Meczety w Wielkiej Brytanii - wsparcie czy wyzwanie dla polityki integracyjnej?

Wielka Brytania: 1.07-15.09.2015 r.; 1.03-15.09.2016 r.

 

Cel badania:

Celem badania była próba określenia roli instytucji muzułmańskich (meczetów) w polityce integracyjnej imigrantów z krajów muzułmańskich w Wielkiej Brytanii. Zwracano szczególnie uwagę na: (1) kształtowanie stosunku muzułmanów do innych religii (zwłaszcza chrześcijaństwa), oceny przez muzułmanów innych religii w kontekście przekonań o zależności między wyznawaniem islamu a miejscem człowieka po śmierci (raj lub piekło); (2) formowanie kulturowych, umotywowanych religijnie poglądów dotyczących praw kobiet, żywności rytualnej itp. w europejskiej rzeczywistości; (3) odpowiedzialność meczetów za radykalizację poglądów, które w skrajnej postaci mogą prowadzić do zamachów terrorystycznych.  Czytaj dalej

WSPÓŁPRACA MIĘDZYRELIGIJNA W KONTEKŚCIE MIGRACJI I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa

Konferencja: 24 maja 2017 r., godz. 10.00 – 17.00

Temat Konferencji:

CONFERENCE

Interreligious cooperation in the context of migration and security risks in Europe

The challenges for Islam  and Christianity

24.05.2017

The aim of the Conference is to reflect on the challenges posed to religious institutions (Christian and Muslim) in the context of European societies fear of perceived security threats caused by cultural and religious differences with  the influx of immigrants and refugees from Muslim countries.

It will be a one-day conference organized by the University of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Institute of Political Science), in cooperation with the Polish Council of Bishops' Conference  for Migration and Interreligious Dialogue.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYRELIGIJNA W KONTEKŚCIE MIGRACJI 
I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE Czytaj dalej

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach