OECD opublikowało raport dotyczący problematyki integracji imigrantów

Publikacja zatytułowana „Settling in – OECD Indicators of Immigrant Integration” to kompleksowa analiza poświęcona efektom integracji imigrantów oraz ich dzieci w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Raport ten przedstawia 21 wskaźników skupionych w 7 obszarach integracji, stanowiących poszczególne rozdziały publikacji.Wyróżniono dziedziny takie jak: zatrudnienie, edukacja, kwestie mieszkaniowe, przychody, zdrowie i dostęp do opieki medycznej, aktywność obywatelska, dyskryminacja.
Czytaj dalej

Nowe publikacje Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Pierwsza publikacja zatytułowana „Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku” poza podsumowaniem wyników przeprowadzonej w roku 2003 abolicji zawiera również analizę ścieżek legalizacyjnych objętych badaniem poszczególnych grup cudzoziemców. Treść dokumentu dostępna jest pod poniższym adresem. Czytaj dalej

Relacja z konferencji: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia

Pierwszego czerwca 2012 r. odbyła się w ramach II Kongresu Demograficznego konferencja pod tytułem: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, współorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją) i Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja połączona była z wręczeniem doktoratu Honoris Causa prof. dr hab. Jerzemu Buzkowi, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Czytaj dalej

Aktualizacja: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia

Konferencja Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Komitet Badań nad Migracjami PAN, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja będzie połączona z wręczeniem doktoratu Honoris Causa profesorowi Jerzemu Buzkowi, Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Konferencja ma na celu podjęcie refleksji nad stosunkiem społeczeństw europejskich do imigrantów, w tym także i społeczeństwa polskiego, w kontekście szeroko rozumianych praw człowieka i miejsca imigrantów w Europie.

Oczekujemy, że profesor Jerzy Buzek, w swym wystąpieniu na uroczystości wręczenia doktoratu Honoris Causa, nawiąże do debaty sprowokowanej w Unii Europejskiej napływem imigrantów z Afryki Północnej w 2011 roku, który był sprawdzianem solidarności między państwami członkowskimi UE, jak też funkcjonowania systemu swobodnego przepływu osób, czyli Układu z Schengen. Czytaj dalej

Zakład wystartował

Pierwszego października 2011 roku oficjalnie rozpoczał działaność Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją. W najblizszym czasie czeka nas ogrom pracy związany ze sprawami organizacyjnymi, ale już niedługo ruszą pierwsze projekty i badania. Po więcej informacji odsyłamy do strony "o nas".

Subskrybuje zawartość