Aktualizacja: Researching Japan in Social Sciences & Humanities

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją UKSW, Akademią im. Leona Koźmińskiego oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ma zaszczyt zaprosić prelegentów do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Researching Japan in Social Sciences & Humanities, która odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku. 

Ekonomiczne i polityczne zmiany w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci, spowodowały reorganizację porządku światowego, co w konsekwencji miało wpływ na rolę i pozycję Japonii na arenie międzynarodowej, a w szczególności w regionie Azji. Konferencja ma za zadanie wykazać, że kraj Wschodzącego Słońca i jego mieszkańcy są także interesujący i inspirujący nie tylko dla japonistów i orientalistów, ale także dla przedstawicieli innych dziedzin nauki. Przedstawiciele innych dyscyplin będą mogli zweryfikować swoje przekonania i wiedzę uzyskaną na zachodnich uniwersytetach. Tematyka konferencji nie została ograniczona do konkretnego zagadnienia lub problemu, dlatego zapraszamy naukowców z różnych dziedzin, których uwaga skupia się na szeroko rozumianej Japonii. Mamy nadzieję na stworzenie przestrzeni (i sieci) w celu wymiany pomysłów oraz perspektywy i narzędzi analitycznych, a także miejsca, gdzie można poszerzyć swoją wiedzę nie tylko o "Innych", ale także o sobie i świecie.

Miejsce: Warszawa
Tytuł Researching Japan in Social Sciences & Humanities
Język konferencji: Angielski
Data: 24-25 April, 2013
Ostateczny termin składania propozycji referatów upłynął: 17 luty, 2013

Program konferencji w załączniku

Szczegółowe pytania proszę kierować do mgr Olgi Barbasiewicz na adres:  o.barbasiewicz(at)uksw.edu.pl

ZałącznikRozmiarDownloadsLast Download
Conference_Plan_04_05.pdf98.18 KB35555 dni 4 godziny temu
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach