18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Migrantów

W roku 2000, rezolucją A/RES/55/93 z dnia 4 grudnia, Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło dzień 18 grudnia Miedzynarodowym Dniem Migrantów.

Według Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji obecnie na świecie żyje 214 milionów migrantów. Innymi słowy migranci mogliby stanowić piąty pod względem liczby ludności kraj na świecie.

Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Migrantów można dowiedzieć się klikając tu.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach