Międzynarodowa Konferencja "Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe"

Międzynarodowa Konferencja

Migracje do Unii Europejskiej
Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe

inaugurująca powstanie

Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją

11 czerwca 2019 r., godz. 9.30-17.30
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
Kampus „Młociny”

Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Migracje do Unii Europejskiej. Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe, która inauguruje powołanie do życia Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją (ISBnM) przy Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego (UKSW). Konferencja odbędzie się w dniu 11.06.2019 r. w UKSW w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, bud.23, sala 201. Czytaj dalej

Call for papers - Konferencja w Warszawie 11.06.2019

Interdisciplinary Research Network on Migration

Międzynarodowa Konferencja

Migracje do Unii Europejskiej
Wyzwania polityczne, prawne i społeczno-kulturowe

inaugurująca powstanie

Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją

Kartę zgłoszeniową można pobrać tutaj, a zgłoszenie bez referatu tutaj. Czytaj dalej

STUDIA PODYPLOMOWE 2018/2019 WSPÓŁCZESNE MIGRACJE. TOŻSAMOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO EUROPY

 

STUDIA PODYPLOMOWE 2018/2019

WSPÓŁCZESNE MIGRACJE. TOŻSAMOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO EUROPY

Cel studiów: Czytaj dalej

2nd Eumigro Conference "Migration and refugee crisis: the EU and its member states between obligation, self-interest and goodwill"

http://politologia.uksw.edu.pl/wp-content/uploads/eumigro.png

 

21.03.2018, 09.30-17.00, SGH  Warsaw School of Economics

Organizer

Jean Monnet Module EUMIGRO, Department of Politcal Studies, Collegium of Socio-Economics, SGH Warsow School of Economiscs

Co-organizer
Konrad Adenauer Foundation in Poland

Honorary Patronage
European Commission Representation in Poland Czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ROLA I UDZIAŁ EMIGRACJI POLSKIEJ W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R. 13-14 LISTOPADA 2018 R. W GMACHU WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UKSW

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
01-938 Warszawa, ul Wóycickiego 1/3 bl 23. p.315
E-mail: walglins@ld.onet.pl
                                                                                                                 Warszawa, 01.12. 2017 r.
ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ
INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH, KATEDRA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KOALICJA POLONII AMERYKAŃSKIEJ Czytaj dalej

Konferencja Międzynarodowej Federacji Katolickich Uniwersytetów (International Federation of Catholic Universities - IFCU) pt. “Refugees and Migrants in a Globalized World: Responsibility and Responses of Universities”.

W dniach 1-4 listopada 2017 r. odbyła się w Rzymie Konferencja Międzynarodowej Federacji Katolickich Uniwersytetów (International Federation of Catholic Universities - IFCU) pt. “Refugees and Migrants in a Globalized World: Responsibility and Responses of Universities”.

Konferencji podejmowała naukową refleksję nad sytuacją uchodźców i migrantów w kontekście obecnego kryzysu migracyjnego w Europie. Głównym celem Konferencji było wypracowanie rozwiązań edukacyjnych, które pomogą zarówno uchodźcom i migrantom jak i społeczeństwom przyjmującym w rozwiązywaniu problemu migracji. Czytaj dalej

Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etyczne

Wasze doświadczenie bólu i nadziei przypomina nam, że wszyscy jesteśmy cudzoziemcami i pielgrzymami na tej ziemi, przyjętymi przez kogoś ze szczodrością i nie dlatego, że na to zasługujemy.  Każdy, kto tak jak wy uciekł z ojczystych stron z powodu ucisku, wojny, przyrody wyniszczonej zanieczyszczeniami i pustynnieniem czy też niesprawiedliwego podziału zasobów planety, jest bratem, z którym mamy dzielić chleb, dom, życie. Zbyt często was nie przyjęliśmy! Wybaczcie zamknięcie i obojętność naszych społeczeństw, które obawiają się zmiany życia i mentalności, jakiej domaga się wasza obecność.Traktowani jako ciężar, jako problem, jako coś, co kosztuje, w istocie jesteście darem  (...) każdy z was może być mostem łączącym odległe ludy, który sprawia, że ​​spotkanie różnych kultur i religii jest  możliwe, drogą do ponownego odkrycia naszego wspólnego człowieczeństwa.[Z przesłania papieża Franciszka do Centrum Astall – 2016]. Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość