Projekty

Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją m.in. realizował w latach 2013/2014 badania dotyczące  pilotażowego projektu: Wewnątrzinstytucjonalny model rozwiązywania konfliktów występujących w relacjach funkcjonariusz-cudzoziemiec w środowisku wielokulturowym straży granicznej oraz Studia podyplomowe (pierwsza edycja)z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami. Obecnie (2014/2015) prowadzona jest druga edycja Studiów Podyplomowych Straży Granicznej.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach