Nowa pozycja książkowa

 

Janusz Balicki, Obrona ,,chrześcijańskiej Europy”  przed ,,inwazją” islamu.  Populistyczny dyskurs  polityczno-religijny  w Polsce w kontekście  kryzysu migracyjnego w UE, Wydawnictwo Naukowe UKSW,  Warszawie 2021.

Publikacja koncentruje się na używaniu religii do celów politycz¬nych oraz podejmuje próbę odpowiedzi na następujące pytania:
• W jakim stopniu populizm ,,ratujący chrześcijańską Europę” przed imigrantami
i uchodźcami z krajów muzułmańskich rozmija się z Ewangelią i nauką Kościoła katolickiego?
• Jakie straty wizerunkowe ponosi chrześcijaństwo na skutek wykorzystywania przez populizm religii do celów politycznych?
• I wreszcie, co stanowi większe zagrożenie dla chrześcijaństwa w Europie, islam czy populizm używający religię do celów politycznych?

Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1. Zjawisko populizmu w wybranych krajach Grupy V4

1.1. Definicja populizmu
1.2. Populizm a demokracja
1.3. Węgry jako model „nowego” populizmu
1.3.1. Victor Orbán jako bohater literatury politologicznej
1.3.2. Viktor Orbán w Parlamencie Europejskim
1.4. „Tworzenie Budapesztu w Warszawie”
1.4.1. Debata nt. Polski w Parlamencie Europejskim 19.01.2016 r. 1.4.2. Raport Komisji Europejskiej o praworządności w Polsce 30.09.2020 r.
1.4.3. Powiązanie wypłat z budżetu UE z praworządnością - jesień 2020r.

Rozdział 2. Reakcja państw Grupy V4 na kryzys migracyjny w UE

2.1. Geneza kryzysu migracyjnego
2.2. Kryzys migracyjny w UE
2.3. Decyzja Kanclerz Angeli Merkel
2.4. Grupa Wyszehradzka wobec kryzysu migracyjnego wg raportu the Hungarian Europe Society
2.5. Populizm w Polsce wobec imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich
2.6. Islam i zagrożenie terrorystyczne

Rozdział 3. Zagrożenie „chrześcijańskiej Europy” ze strony islamu według mediów „Radia Maryja”

3.1. „Nasz Dziennik” - Wykorzystywanie islamu przeciwko chrześcijaństwu przez Niemcy i „Brukselę”
3.2. Dyskurs polityczno-religijny nt. imigrantów z krajów muzułmańskich w „Telewizji Trwam”
3.2.1. „Sobieski ocalił całą Europę”
3.2.2. „Polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie”
3.2.3. „Komu zagraża polityczne wykorzystanie islamu?”
3.2.4. „Uchodźcy - problem moralno-społeczny”
3.3. Islam i muzułmanie w mediach „Radia Maryja” – próba oceny
3.4. Islam w świetle doświadczeń Wielkiej Brytanii  
Rozdział 4. Wyzwania dla Kościoła katolickiego ze strony populizmu „broniącego chrześcijańskiej Europy”

4.1. Stosunek Kościoła katolickiego do islamu po Soborze Watykańskim II
4.1.1. Islam wg Soboru Watykańskiego II
4.1.2. Stanowisko Jan Paweł II wobec islamu
4.1.2.1. Jan Paweł II - spotkania międzyreligijne w Asyżu
4.1.2.2. Jan Paweł II – spotkania z islamem
4.1.3. Papież Benedykt i islam
4.1.4. Papież Franciszek wobec „zagrożenia „chrześcijańskiej Europy”
4.2. Kościół w Polsce wobec imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich
4.2.1. Społeczeństwo polskie wobec kryzysu migracyjnego
4.2.2.Raport „Deon” 2017: Jak Kościół w Polsce pomaga uchodźcom?
4.2.3. Kościół katolicki w Polsce wobec islamu – badanie Konrada Pędziwiatra
4.3. Zagrożenie „chrześcijańskiej Europy” przez populistyczną instrumentalizację religii
4.3.1. Lampedusa – „Kto jest odpowiedzialny za tę krew?”
4.3.2. Wyspy greckie – brak solidarności i ludzkiej wrażliwości
4.3.3. „Re-chrystianizacja Europy”?

Zakończenie    
Bibliografia
Aneks
I. Viktor Orbán w Parlamencie Europejskim
II. Debata nt. Polski w Parlamencie Europejskim 19 stycznia 2016 r.
III. Propagandowy materiał na portalu YouTube przed wyborami do Parlamentu Europejskiego skrajnie prawicowej partii Mariana Kotleby LSNS na Słowacji
IV. Dyskurs polityczno-religijny nt. imigrantów z krajów muzułmańskich w Telewizji Trwam
1. „Polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie” – część I
2. „Polityczne i społeczne skutki obecności islamu w Europie” – część II
3. „Komu zagraża polityczne wykorzystanie islamu?”
4. „Uchodźcy - problem moralno-społeczny 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach