IX Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej - Afryka Subsaharyjska

W dniach 18 – 19 kwietnia 2015 r. odbył się w Lubaniu IX zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

 

Tematyka zjazdu obejmowała zagadnienia dotyczące  rejonu Afryki Subsaharyjskiej. Zajęcia prowadzili: dr hab. Maciej Kurcz z Uniwersytetu Śląskiego oraz doktorant UKSW mgr Jędrzej Czerep. Omówione zostały m. in.:

·dekolonizacja i kształtowanie się państw w Afryce,

·rozmieszczenie wybranych państw afrykańskich na mapie politycznej świata (Nigeria, Mali, Senegal, Somalia, Czad, Sudan, Rwanda, DRK, Liberia, Sierra Leone, RCA, Niger, Tanzania, Ghana, Kamerun oraz państwa Rogu Afryki),

·migracje ludności afrykańskiej do Europy i Polski. Uwarunkowania wpływające na migrację, w tym zmuszające do wyjazdu i umożliwiające powrót do kraju pochodzenia, Czytaj dalej

VIII Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Bliski i Środkowy Wschód oraz Azja Południowo-Wschodnia

W dniach 28 – 29 marca 2015 r. odbył się w Warszawie VIII zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Zajęcia dotyczące państw Maghrebu prowadzili: prof. dr hab. Janusz Danecki z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Aldona Piwko z UKSW i doktoranci UKSW: Patrycja Staniszewska-Pobikrowska i Mariusz Maciak. Omówione zostały m. in. następujące tematy:

Zarys historyczny kształtowania się państw Maghrebu i ich rozmieszczenie na mapie politycznej świata (Mauretania, Sahara Zach., Maroko, Algieria, Tunezja, Libia).

Aktualna sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza państw Maghrebu. Czytaj dalej

Memory in Poland of the rescuers and the rescued from the Holocaust. On the 30th anniversary of granting the title of the Righteous Among The Nations to Sugihara Chiune, Japanese Consul in Lithuania

INTERNATIONAL CONFERENCE PROGRAMME

Warsaw, 11-12 June 2015

 

Memory in Poland of the rescuers and the rescued from the Holocaust.

On the 30th anniversary of granting the title of the Righteous Among The Nations to Sugihara Chiune, Japanese Consul in Lithuania

 

Venue:

Schuman Hallof Auditorium Maximum,

Wóycickiego Street1/3,

CardinalStefan Wyszynski University in Warsaw

MAP

How to get to the campus? Czytaj dalej

VII Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Azja Południowo-Wschodnia

W dniach 14 – 15 marca 2015 r. odbył się w Lubaniu VII zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Zajęcia dotyczące regionu Azji Południowo-Wschodniej prowadzili: dr Ewa Trojnar
i dr Krystian Wiciarz z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz mgr Patrycja Staniszewska-Pobikrowska doktorantka UKSW.

 

Wywiad z dr hab. Aldoną Piwko, Koordynatorem naukowym Studiów podyplomowych z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami.

W dniu 26.02.2015 r. w Rzeczpospolitej ukazał się wywiad z dr hab. Aldoną Piwko, Koordynatorem naukowym Studiów podyplomowych z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami.

Rz: Państwo Islamskie z premedytacją niszczy syryjskie i irackie zabytki. Czy da się tę politykę przekonująco uzasadnić nakazami islamu, jak próbuje to czynić ISIS?

W historii islamu zawsze niszczono zabytki?

Dr hab. Aldona Piwko: Właśnie poza samymi początkami islamu poszczególni kalifowie byli raczej mecenasami sztuki niż jej wrogami. Pamiętajmy, że ówczesne tereny arabskie leżały na szlakach handlowych między Europą a Indiami, wiele zaś elementów tradycji wschodniej czy greckiej przetrwało do dziś wyłącznie dzięki arabskim uczonym. Tym bardziej powinno dziwić, że Państwo Islamskie z taką łatwością niszczy wielowiekowe światowe dziedzictwo.” Czytaj dalej

VI Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Bliski i Środkowy Wschód oraz Azja Południowo-Wschodnia

 

W dniach 14 – 15 lutego 2015 r. odbył się w Warszawie VI zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Zajęcia dotyczące regionu Azji Południowo-Wschodniej oraz aktualnej sytuacji społeczno – politycznej i gospodarczej na Bliskim i Środkowym Wschodzie prowadzili: dr Nicolas Levi
i Olga Barbasiewicz (doktorantka UKSW) z Instytutu Kultur Śródziemnomorskich
i Orientalnych PAN, dr hab. Aldona Piwko UKSW oraz doktorantka UKSW Patrycja Staniszewska. Czytaj dalej

V Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej

W dniach 10 i 11 stycznia 2015 roku, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się V zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych pt. „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Program zjazdu obejmował poniższe tematy dotyczące rejonu Azji Centralnej:

·        Zarys historyczny kształtowania się państw w rejonie,

·        Aktualna sytuacja społeczno – polityczna i gospodarcza,

·        Mapa religijna regionu,

·        Migracje z państw regionu do Europy i Polski,

·        Źródła i zasady wyszukiwania informacji o państwach regionu,

·        Geneza i przebieg aktualnych konfliktów w regionie, Czytaj dalej

IV Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Kaukaz

W dniach 13 – 14 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie odbył się IV zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Zjazd poświęcony był społeczno – kulturowej identyfikacji cudzoziemców z Bliskiego
i Środkowego Wschodu.

Zajęcia prowadzili: dr hab. Aldona Piwko, dr Marcin Zarzecki oraz mgr Patrycja Staniszewska – Pobikrowska z UKSW, mgr Błażej Grygo z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Wschodu oraz prof. dr hab. Janusz Danecki z Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Czytaj dalej

III Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Kaukaz

W dniach 15 - 16 listopada 2014 roku, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się III zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Podczas zajęć przedstawiono zagadnienia z zakresu aktualnej sytuacji społeczno – politycznej i gospodarczej, genezy i przebiegu aktualnych konfliktów na Kaukazie, migracji z tego regionu do Europy i Polski, uwarunkowań wpływających na migrację, w tym zmuszających do wyjazdu i umożliwiających powrót do kraju pochodzenia, polityki migracyjnej, roli instytucji państwowych oraz źródeł i zasad wyszukiwania informacji dotyczących Kaukazu. Zajęcia prowadzili: dr hab. Larysa Leszczenko z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Andrzej Szabaciuk z KUL


II Zjazd Studiów Podyplomowych dla Strazy Granicznej

W dniach 25-26 października 2014 r. odbył się (w campusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie) II zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej. Po zapoznaniu się
z wykładami wprowadzającymi zaprezentowanymi podczas zjazdu I, słuchacze rozpoczęli poznawanie specyfiki kulturowo-społecznej, poszczególnych regionów geograficznych świata. W trakcie zjazdu II i III, który odbędzie się w dniach 15-16 listopada w Lubaniu, analizowane są zagadnienia związane z regionem Kaukazu. Warszawska część zajęć, obejmowała historię i teraźniejszość kształtowania się państwowości na Kaukazie oraz kulturowe modele zachowań mieszkańców tej części świata. Zajęcia prowadzili: dr Andrzej Szabaciuk z KUL, dr Iwona Kaliszewska z UW, dr Dawid Kolbaia z UW oraz mgr Anna Piłat z ISP i doktorantka UKSW.

Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość