Publications

Publications
 
All texts on this website may be used for scientific purposes, provided that the source is acknowledged.

 

==================

Wojciech Necel. Prawo do migracji

==================

Wojciech Necel. Prawicowy populizm wobec uchodźców i wypędzonych.

==================

Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne,
Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, pod redakcją J. Balickiego i W. Necla:


1. José Luis Bazán, A Refugee Crisis in Europe? Questioning perceptions in the current
migration debate, s.15-44.

2. Wojciech Necel, Kultura przyjęcia wobec imigrantów wg instrukcji Erga migrantes
caritas Christi, s.83-97.

3. Jan Grosfeld, Lęk przed islamem, s.99-113.
4. Janusz Balicki, Radykalizacja muzułmanów w Europie – przypadek Wielkiej Brytanii,
s.115-134.

5. Sławomir Łodziński, Migracyjna „panika moralna”? Polska opinia publiczna wobec
udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj – grudzień 2015 r., s.155-174.

6. Bernadette Jonda, Muzułmańscy imigranci i uchodźcy „papierkiem lakmusowym” dla
niemieckiego społeczeństwa?, s.175-206.

7. Klaus Ziemer, Polityka imigracyjna w Niemczech. Aktualne wyzwania, s.207-236.

 

==================

Janusz Balicki, Unia Europejska w prawicowym dyskursie w Polsce w świetle
„europejskiego testamentu” Jana Pawła II, w: B. Rydliński, Sł. Sowiński,
R. Zenderowski, Wolność. Wieczne wyzwanie, Wyd. Naukowe UKSW, Fundacja
K. Adenauera, Warszawa 2018, s. 693-716.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach