Kontakt

Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją

Wydział Nauk Historycznych i Społecznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Wóycickiego 1/3

01-001 Warszawa

tel.: +48 22 569 68 29

e-mail: mzbm@uksw.edu.pl

web: http://www.migracje.uksw.edu.pl/