Nowe publikacje Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Pierwsza publikacja zatytułowana „Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku” poza podsumowaniem wyników przeprowadzonej w roku 2003 abolicji zawiera również analizę ścieżek legalizacyjnych objętych badaniem poszczególnych grup cudzoziemców. Treść dokumentu dostępna jest pod poniższym adresem.

Druga publikacja zatytułowana „Polityka migracyjna Polski w odniesieniu do obywateli Republiki Białorusi, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej stanowi analizę polskiej polityki migracyjnej wobec dominującej grupy imigrantów przebywających w Polsce. Treść dokumentu dostępna jest pod poniższym adresem.
 
 
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach