Dane kontaktowe

Biuro Interdyscyplinarnej Sieci Badań nad Migracją

Uniwersytet Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

(Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją)

ul. Wóycickiego 1/3; Kampus Młociny, budynek 23, pokój 417

01-938 Warszawa

Kontakt: e-mail: migracje@uksw.edu.pl; tel. +48 22 569 97 13.

 

Kierownik Sieci: prof. UKSW dr hab. Janusz Balicki

Koordynator  naukowy Sieci:  prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel

Koordynator  techniczny Sieci:  mgr  Janusz Lis SChr

Sekretarz Sieci: mgr inż. Alina Miselhorn

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach