Aktualizacja: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia

Konferencja Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Komitet Badań nad Migracjami PAN, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja będzie połączona z wręczeniem doktoratu Honoris Causa profesorowi Jerzemu Buzkowi, Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Konferencja ma na celu podjęcie refleksji nad stosunkiem społeczeństw europejskich do imigrantów, w tym także i społeczeństwa polskiego, w kontekście szeroko rozumianych praw człowieka i miejsca imigrantów w Europie.

Oczekujemy, że profesor Jerzy Buzek, w swym wystąpieniu na uroczystości wręczenia doktoratu Honoris Causa, nawiąże do debaty sprowokowanej w Unii Europejskiej napływem imigrantów z Afryki Północnej w 2011 roku, który był sprawdzianem solidarności między państwami członkowskimi UE, jak też funkcjonowania systemu swobodnego przepływu osób, czyli Układu z Schengen.

Czas i miejsce:

1 czerwca 2012

Aula Schumana, ul. Wóycickiego 1/3, b. 21 i b. 15  

01-938 Warszawa (Młociny)

Program konferencji

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach