Aktualnosci

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ROLA I UDZIAŁ EMIGRACJI POLSKIEJ W ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI W 1918 R. 13-14 LISTOPADA 2018 R. W GMACHU WYDZIAŁU NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH UKSW

SEKRETARIAT KONFERENCJI
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych
01-938 Warszawa, ul Wóycickiego 1/3 bl 23. p.315
E-mail: walglins@ld.onet.pl
                                                                                                                 Warszawa, 01.12. 2017 r.
ŚWIATOWA RADA BADAŃ NAD POLONIĄ
INSTYTUT NAUK HISTORYCZNYCH, KATEDRA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
KOALICJA POLONII AMERYKAŃSKIEJ Czytaj dalej

WSPÓŁPRACA MIĘDZYRELIGIJNA W KONTEKŚCIE MIGRACJI I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa

Konferencja: 24 maja 2017 r., godz. 10.00 – 17.00

Temat Konferencji:

CONFERENCE

Interreligious cooperation in the context of migration and security risks in Europe

The challenges for Islam  and Christianity

24.05.2017

The aim of the Conference is to reflect on the challenges posed to religious institutions (Christian and Muslim) in the context of European societies fear of perceived security threats caused by cultural and religious differences with  the influx of immigrants and refugees from Muslim countries.

It will be a one-day conference organized by the University of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Institute of Political Science), in cooperation with the Polish Council of Bishops' Conference  for Migration and Interreligious Dialogue.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYRELIGIJNA W KONTEKŚCIE MIGRACJI 
I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE Czytaj dalej

Aldona Piwko Małżeństwo i rodzina w islamie sunnickim

 

 

Nowa ksiązka naszej koleżanki z Zakładu dr hab.Aldony Piwko. Czytaj dalej

CHRISTIAN – MUSLIM CO-OPERATION IN GREAT BRITAIN

Project:

CHRISTIAN – MUSLIM  CO-OPERATION IN GREAT BRITAIN

At present there is a lot of fear  in connection with the arrival of refugees from Syria and other Muslims countries to the members states of the EU. The  Inter-Institutes Migration Research Unit of the CardinalStefan Wyszynki University in Warsaw - in connection with the Council of the Conference of the Polish Episcopate for  Migration -  is preparing a project aiming to show the co-operation between Church and Muslim institutions in Great Britain. The UK was chosen for the project because it has a long experience of relationship between Christian and Muslim communities.

The project will have three levels:

1) High  level:  Vatican – Muslims countries, Muslim institution/communities in Europe;

2) Middle level: Catholic Church in England and Muslim organizations  in Great Britain; Czytaj dalej

Wizualizacja a ewangelizacja. Przeszłość i teraźniejszość Praca pod redakcją Waldemara Cisło, Dagmary Jaszewskiej i Aldony Piwko

Książka Wizualizacja a ewangelizacja – przeszłość i teraźniejszość, jest wynikiem badań naukowych przeprowadzonych przez zespół, który stanowili pracownicy Instytutu Dialogu Kultury i Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, reprezentujący różne dyscypliny nauk humanistycznych. W wśród nich znaleźli się specjaliści historii, historii sztuki, kulturoznawcy, socjolodzy, misjonarze i misjolodzy, religioznawcy oraz teolodzy. Celem prac zespołu było przeprowadzenie badań wybranych tekstów kulturowych pod względem treści teologicznych, biblijnych i chrześcijańskich, a także próba ukazania obrazu jako nośnika Ewangelii. Autorzy w swoich pracach zastanawiają się nad możliwościami wizualizowania „Boskich spraw”.

Jednym z redaktorów, a także osobą biorącą udział w badaniach nad obrazem prezentowanej publikacji jest nasza koleżanka z Międzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją – dr hab. Aldona Piwko.

Pobierz

15.12.2015 r. Konferencja naukowa: Współczesny kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne

Celem konferencji była próba naukowej refleksji nt. obecnego napływu uchodźców do Europy, którego rozmiary oceniane są jako największe wyzwanie humanitarne od zakończenia II wojny światowej. Przez wiele miesięcy w 2015 r. media donosiły o licznych przypadkach  śmierci na morzu i na lądzie. Kwestia przyjmowania uchodźców przez państwa Unii  ma jednak nie tylko  wymiar etyczny ale także społeczny i kulturowy.

Sytuacja sprawia, że Unia Europejska staje przed poważnym wyzwaniem znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla napływającej ludności z regionów objętych konfliktami lub zagrożonych ich wybuchem. Kraje Unii  muszą się zmierzyć z wieloma  ważnym kwestiami. Do nich zaliczyć można koszty ekonomiczne przyjęcia uchodźców, konsekwencje ewentualnego braku integracji, ryzyko wpuszczenia  na swoje terytorium ekstremistów.

Czytaj dalej

NEW PROJECT - PLURIEL

 

 

NEW PROJECT - PLURIEL

A few months ago, Lyon Catholic University and the Fédération des universités catholiques Européennes (FUCE) created a platform of University Research on Islam in Europe and Lebanon (PLURIEL). The goal of this projec

t is to create a unique network of academic research allowing researchers to undertake critical research and meet the highest scientific standards on the subject of Islam.

On 10th of July 2015 there was a meeting at Cardinal

Stefan Wyszynski University with professor Michel Younès.Our University accepted an invitation to take part in this project.

Project Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja naukowa Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie

Ogólnopolska konferencja naukowa

Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie

Termin konferencji: 3 listopada 2015 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wójcickiego 1/3 bud. 23, s. 201, 01-938 Warszawa

Organizatorzy: Instytut Politologii UKSW – Katedra Polityk Publicznych

Instytut Politologii – Katedra Polityk Publicznych zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie. Konferencja planowana jest w dniu 3.11.2015 r. Czytaj dalej

IX Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej - Afryka Subsaharyjska

W dniach 18 – 19 kwietnia 2015 r. odbył się w Lubaniu IX zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

 

Tematyka zjazdu obejmowała zagadnienia dotyczące  rejonu Afryki Subsaharyjskiej. Zajęcia prowadzili: dr hab. Maciej Kurcz z Uniwersytetu Śląskiego oraz doktorant UKSW mgr Jędrzej Czerep. Omówione zostały m. in.:

·dekolonizacja i kształtowanie się państw w Afryce,

·rozmieszczenie wybranych państw afrykańskich na mapie politycznej świata (Nigeria, Mali, Senegal, Somalia, Czad, Sudan, Rwanda, DRK, Liberia, Sierra Leone, RCA, Niger, Tanzania, Ghana, Kamerun oraz państwa Rogu Afryki),

·migracje ludności afrykańskiej do Europy i Polski. Uwarunkowania wpływające na migrację, w tym zmuszające do wyjazdu i umożliwiające powrót do kraju pochodzenia, Czytaj dalej

Subskrybuje zawartość