Aktualnosci

Nowa publikacja Zakładu: Japonia - Niedokończony Obraz

Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją UKSW ma zaszczyt zaprezentować Państwu nową publikację pt.: Japonia - Niedokończony Obraz. Wybrane aspekty kultury japońskiej w oczach migrantów z Polski, pod redakcją O. Barbasiewicz i B. Kowalczyk.

Czytaj dalej

Aktualizacja: Researching Japan in Social Sciences & Humanities

Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Międzyinstytutowym Zakładem Badań nad Migracją UKSW, Akademią im. Leona Koźmińskiego oraz Instytutem Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, ma zaszczyt zaprosić prelegentów do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Researching Japan in Social Sciences & Humanities, która odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w dniach 24-25 kwietnia 2013 roku. 

Czytaj dalej

18 grudnia - Międzynarodowy Dzień Migrantów

W roku 2000, rezolucją A/RES/55/93 z dnia 4 grudnia, Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło dzień 18 grudnia Miedzynarodowym Dniem Migrantów.

Według Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji obecnie na świecie żyje 214 milionów migrantów. Innymi słowy migranci mogliby stanowić piąty pod względem liczby ludności kraj na świecie.

Więcej na temat Międzynarodowego Dnia Migrantów można dowiedzieć się klikając tu.

OECD opublikowało raport dotyczący problematyki integracji imigrantów

Publikacja zatytułowana „Settling in – OECD Indicators of Immigrant Integration” to kompleksowa analiza poświęcona efektom integracji imigrantów oraz ich dzieci w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Raport ten przedstawia 21 wskaźników skupionych w 7 obszarach integracji, stanowiących poszczególne rozdziały publikacji.Wyróżniono dziedziny takie jak: zatrudnienie, edukacja, kwestie mieszkaniowe, przychody, zdrowie i dostęp do opieki medycznej, aktywność obywatelska, dyskryminacja.
Czytaj dalej

Nowe publikacje Departamentu Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Pierwsza publikacja zatytułowana „Ocena skutków abolicji dla cudzoziemców z 2003 roku” poza podsumowaniem wyników przeprowadzonej w roku 2003 abolicji zawiera również analizę ścieżek legalizacyjnych objętych badaniem poszczególnych grup cudzoziemców. Treść dokumentu dostępna jest pod poniższym adresem. Czytaj dalej

Relacja z konferencji: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia

Pierwszego czerwca 2012 r. odbyła się w ramach II Kongresu Demograficznego konferencja pod tytułem: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, współorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją) i Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja połączona była z wręczeniem doktoratu Honoris Causa prof. dr hab. Jerzemu Buzkowi, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. Czytaj dalej

Zakład wystartował

Pierwszego października 2011 roku oficjalnie rozpoczał działaność Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją. W najblizszym czasie czeka nas ogrom pracy związany ze sprawami organizacyjnymi, ale już niedługo ruszą pierwsze projekty i badania. Po więcej informacji odsyłamy do strony "o nas".

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach