Aktualnosci

VIII Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Bliski i Środkowy Wschód oraz Azja Południowo-Wschodnia

W dniach 28 – 29 marca 2015 r. odbył się w Warszawie VIII zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Zajęcia dotyczące państw Maghrebu prowadzili: prof. dr hab. Janusz Danecki z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Aldona Piwko z UKSW i doktoranci UKSW: Patrycja Staniszewska-Pobikrowska i Mariusz Maciak. Omówione zostały m. in. następujące tematy:

Zarys historyczny kształtowania się państw Maghrebu i ich rozmieszczenie na mapie politycznej świata (Mauretania, Sahara Zach., Maroko, Algieria, Tunezja, Libia).

Aktualna sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza państw Maghrebu. Czytaj dalej

V Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej

W dniach 10 i 11 stycznia 2015 roku, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się V zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych pt. „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Program zjazdu obejmował poniższe tematy dotyczące rejonu Azji Centralnej:

·        Zarys historyczny kształtowania się państw w rejonie,

·        Aktualna sytuacja społeczno – polityczna i gospodarcza,

·        Mapa religijna regionu,

·        Migracje z państw regionu do Europy i Polski,

·        Źródła i zasady wyszukiwania informacji o państwach regionu,

·        Geneza i przebieg aktualnych konfliktów w regionie, Czytaj dalej

IV Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Kaukaz

W dniach 13 – 14 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie odbył się IV zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Zjazd poświęcony był społeczno – kulturowej identyfikacji cudzoziemców z Bliskiego
i Środkowego Wschodu.

Zajęcia prowadzili: dr hab. Aldona Piwko, dr Marcin Zarzecki oraz mgr Patrycja Staniszewska – Pobikrowska z UKSW, mgr Błażej Grygo z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Wschodu oraz prof. dr hab. Janusz Danecki z Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Czytaj dalej

II Zjazd Studiów Podyplomowych dla Strazy Granicznej

W dniach 25-26 października 2014 r. odbył się (w campusie UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie) II zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej. Po zapoznaniu się
z wykładami wprowadzającymi zaprezentowanymi podczas zjazdu I, słuchacze rozpoczęli poznawanie specyfiki kulturowo-społecznej, poszczególnych regionów geograficznych świata. W trakcie zjazdu II i III, który odbędzie się w dniach 15-16 listopada w Lubaniu, analizowane są zagadnienia związane z regionem Kaukazu. Warszawska część zajęć, obejmowała historię i teraźniejszość kształtowania się państwowości na Kaukazie oraz kulturowe modele zachowań mieszkańców tej części świata. Zajęcia prowadzili: dr Andrzej Szabaciuk z KUL, dr Iwona Kaliszewska z UW, dr Dawid Kolbaia z UW oraz mgr Anna Piłat z ISP i doktorantka UKSW.

Czytaj dalej

DRUGA EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DLA STRAŻY GRANICZNEJ:

STUDIA PODYPLOMOWE DLA STRAŻY GRANICZNE 2014/2015

Jego Magnificencja Rektor ks. dr hab. Stanisław Dziekoński, prof. UKSW w imieniu Uczelni podpisał 8 sierpnia 2014 r. z Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Arturem Wąsowskim umowę o utworzeniu Studiów podyplomowych: "Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami". Studia przeznaczone są dla funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz przedstawicieli innych instytucji zajmujących się bezpośrednio sprawami związanymi z problematyką cudzoziemców. Absolwenci znacznie podniosą kompetencje w zakresie identyfikacji kulturowej cudzoziemców oraz uwarunkowania wpływające na migrację. Od strony organizacyjnej studia poprowadzi Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych UKSW. Zajęcia odbywać się będą w Warszawie i Lubaniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów. Czytaj dalej

Rozpoczęcie seminarium

Rozpoczęcie seminarium naukowego na temat: Emigranci z Azji w Polsce. Wyzwania dla polityki integracyjnej, 17 czerwca 2014 r., godz. 15.00, Kampus UKSW na Młocinach,
ul Wójcickiego 1/3, bud 23, sala 112

 

Dojazd: ze stacji Metra Młociny, autobusem 114 (przystanek UKSW).

Seminarium naukowe: IMIGRANCI Z AZJI W POLSCE. WYZWANIA DLA POLITYKI INTEGRACYJNEJ

Wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. spowodowało wzrost liczby cudzoziemców
w naszym kraju, w tym także z Azji. Migracja z tego kontynentu  jest bardzo zróżnicowana, większość imigrantów traktuje Polskę jako kraj tranzytowy, próbując się dostać przez polską granicę do bogatszych państw UE. Część z nich jednak zostaje na dłużej lub bezterminowo, 
z racji pracy zarobkowej czy względów osobistych, starając się ułożyć tutaj swoje życie.

 Obecne seminarium podejmuje próbę podjęcia naukowej debaty nad  wyzwaniami jakie stają przed polityką integracyjną w stosunku do tych przybyszów z  Azji, którzy zdecydowali się na dłuższy czy stały pobyt w Polsce. Temat seminarium zawiera w sobie z jednej strony pytanie o wyzwania jakie stawiają przed polską polityką integracyjną imigranci  z wybranych krajów Azji, którzy zdecydowali się na dłuższy lub stały pobyt w Polsce? A  z drugiej, na ile ta polityka jest efektywna? Czytaj dalej

Studia Podyplomowe

W dniu 13 kwietnia 2014 r., w kampusie UKSW na Młocinach, zakończyły się Studia Podyplomowe z zakresu identyfikacji wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami, zorganizowane w ramach projektu nr 4/14/EFPI/2012 „Wzmocnienie efektywności działań w zakresie powrotów wykonywanych przez Straż Graniczną, w tym współdziałanie z innymi instytucjami – część IV” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów.

Czytaj dalej

Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia

Z przyjemnością prezentujemy Państwu najnowszą publikację Miedzyinstytutowego Zakładu Badań nad Migracją UKSW: Wokół problematyki migracyjnej. Kultura przyjęcia. Pozycja została wydana ze środków Ministerstwa Rozwjoju Regionalnego oraz Rządowej Rady Ludnościowej. Książkę można pobrać z naszej strony internetowej. Dostępna jest również wersja drukowana. 

Czytaj dalej

Studia podyplomowe prowadzone przez Instytut Politologii i pracowników MZBM

Rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński w imieniu uczelni podpisał 12 sierpnia 2013 r.  z Komendantem Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu płk SG Arturem Wąsowskim umowę o utworzeniu Studiów podyplomowych zatytułowanych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z  ich powrotami”. Czytaj dalej

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach