Publikacje

Publikacje

Wszystkie teksty umieszczone na tej witrynie mogą być wykorzystywane w celach naukowych za podaniem źródła.

 

==================

Janusz Balicki. Zjednoczona Prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. Perspektywa politologiczno-etyczna. WSCHODNI ROCZNIK HUMANISTYCZNY. TOM XVI (2019), No 4
s. 63-83

==================

Ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Necel SChr. Kryterium terytorialności w posłudze duszpasterskiej wobec migrantów.

==================

E-migracja. Polska diaspora technologiczna. Raport z badań, Muzeum Emigracji w Gdyni, Gdynia 2019, ISBN 978-83-65751-06-5, ss. 157

==================

Janusz Balicki.Współczesny kryzys migracyjny. Wyzwania dla Kościoła.Teologia i Moralność, volumen 12(2017), numer 1(21)  s, 9-27.

==================

Wojciech Necel. Prawo do migracji

==================

Wojciech Necel. Prawicowy populizm wobec uchodźców i wypędzonych.

==================

Janusz Balicki. Christian-Muslim co-operation in a secular age. Areas of collaboration. "Chrześcijaństwo, Świat, Polityka" 2016, nr 20 s. 41-58.

==================

Kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne,
Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2017, pod redakcją J. Balickiego i W. Necla:


1. José Luis Bazán, A Refugee Crisis in Europe? Questioning perceptions in the current
migration debate, s.15-44.

2. Wojciech Necel, Kultura przyjęcia wobec imigrantów wg instrukcji Erga migrantes
caritas Christi, s.83-97.

3. Jan Grosfeld, Lęk przed islamem, s.99-113.
4. Janusz Balicki, Radykalizacja muzułmanów w Europie – przypadek Wielkiej Brytanii,
s.115-134.

5. Sławomir Łodziński, Migracyjna „panika moralna”? Polska opinia publiczna wobec
udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj – grudzień 2015 r., s.155-174.

6. Bernadette Jonda, Muzułmańscy imigranci i uchodźcy „papierkiem lakmusowym” dla
niemieckiego społeczeństwa?, s.175-206.

7. Klaus Ziemer, Polityka imigracyjna w Niemczech. Aktualne wyzwania, s.207-236.

 

==================

Janusz Balicki, Unia Europejska w prawicowym dyskursie w Polsce w świetle
„europejskiego testamentu” Jana Pawła II, w: B. Rydliński, Sł. Sowiński,
R. Zenderowski, Wolność. Wieczne wyzwanie, Wyd. Naukowe UKSW, Fundacja
K. Adenauera, Warszawa 2018, s. 693-716.

ZałącznikRozmiarDownloadsLast Download
B.Jonda, Muzułmańscy imigranci i uchodźcy „papierkiem lakmusowym” dla niemieckiego społeczeństwa, s.175-206.pdf2.3 MB2441 dzień 15 godzin temu
J. Balicki, Unia Europejska w prawicowym dyskursie w Polsce w świetle „europejskiego testamentu” Jana Pawła II.pdf537.76 KB2725 dni 18 godzin temu
J. Balicki - Radykalizacja muzułmanów w Europie – przypadek Wielkiej Brytanii.pdf1.19 MB111712 godzin 12 min. temu
J.Grosfeld, Lęk przed islamem, s.99-113..pdf856.01 KB1432 godziny 43 min. temu
J.H. Bazán, A Refugee Crisis in Europe Questioning perceptions in the current migration debate.pdf1000.28 KB1777 godzin 52 min. temu
K.Ziemer, Polityka imigracyjna w Niemczech. Aktualne wyzwania, s.207-236..pdf2.55 MB7081 dzień 9 godzin temu
S. Łodziński, Migracyjna „panika moralna” ... udzielania pomocy uchodźcom w okresie maj – grudzień 2015 r., s.155-174..pdf1.42 MB1892 dni 3 godziny temu
W.Necel, Kultura przyjęcia wobec imigrantów wg instrukcji Erga migrantes caritas Christi, s.83-97..pdf813.48 KB1975 dni 8 godzin temu
Christian - Muslim co-operation in a secular age.pdf300.92 KB921 tydzień 2 dni temu
Wojciech Necel - Prawicowy populizm wobec uchodźców i wypędzonych.pdf258.6 KB1571 tydzień 12 godzin temu
Wojciech Necel - Prawo do migracji.pdf214.72 KB801 dzień 5 godzin temu
11200-21778-1-SM.pdf456.03 KB3293 godziny 36 min. temu
Kryterium terytorialności w posłudze duszpasterskiej wobec migrantów.doc95.5 KB486 dni 31 min. temu
Zjednoczona Prawica w Polsce wobec wyzwań kryzysu migracyjnego w Europie. .pdf433.84 KB742 dni 7 godzin temu
Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach