The Third Workshop of the Pilot Project 5: Illegal migration

17 listopada 2015 r. dr hab. Aldona Piwko, nasza koleżanka z Zakładu, na zaproszenie Departamentu Polityki Migracyjnej Minsterstwa Spraw Wewnętrznych RP wzięła udział w The Third Workshop of the Pilot Project 5: Illegal migration, w ramach Procesu Praskiego. W sesji pierwszej zatytułowanej Presentation of non-EU Member States’ experiences on irregular migration przedstawiła prezentację zatytułowaną „Multicultural aspects in establishing/confirming identity/nationality of migrants”. W jej trakcie omówiła problemy związane z wielokulturowością, z którymi spotykają się pracownicy administracji państwowej: Urzędu ds. Cudzoziemców, funkcjonariusze Straży Granicznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Urzędów Wojewódzkich oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto omówiła sposoby i możliwości dokonywania identyfikacji migrantów nieposiadających dokumentów. W takim przypadku konieczna jest umiejętność określenia przynależności etnicznej oraz religijnej, a także językowej. Ten element był szczególnie ważny dla reprezentanta Beligii.

W swoim wystąpieniu dr hab. Aldona Piwko wykorzystała doświadczenie zdobyte podczas realizowania przez UKSW Studiów Podyplomowych Straży Granicznej, których była koordynatorem naukowym. Natomiast ten aspekt zaintersował przedstawicielkę FRONTEXu. Ciekawość wzbudziła formuła studiów, czas ich trwania oraz adresaci, poza funkcjonariuszami Straży Granicznej.

W warszawskim spotkaniu uczestników Prosceu Praskiego wzięło udział 17 krajów oraz 2 organizacje międzyrządowe.

Więcej o Porcesie Praskim: https://www.pragueprocess.eu/en/

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach