15.12.2015 r. Konferencja naukowa: Współczesny kryzys migracyjny w Europie. Wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne

Celem konferencji była próba naukowej refleksji nt. obecnego napływu uchodźców do Europy, którego rozmiary oceniane są jako największe wyzwanie humanitarne od zakończenia II wojny światowej. Przez wiele miesięcy w 2015 r. media donosiły o licznych przypadkach  śmierci na morzu i na lądzie. Kwestia przyjmowania uchodźców przez państwa Unii  ma jednak nie tylko  wymiar etyczny ale także społeczny i kulturowy.

Sytuacja sprawia, że Unia Europejska staje przed poważnym wyzwaniem znalezienia odpowiedniego rozwiązania dla napływającej ludności z regionów objętych konfliktami lub zagrożonych ich wybuchem. Kraje Unii  muszą się zmierzyć z wieloma  ważnym kwestiami. Do nich zaliczyć można koszty ekonomiczne przyjęcia uchodźców, konsekwencje ewentualnego braku integracji, ryzyko wpuszczenia  na swoje terytorium ekstremistów.

Ze względu na fakt, że mamy tu do czynienia z osobami z innych kultur a także religii, w tym szczególnie islamu, wskazane jest zajęcie się również zagadnieniem bezpieczeństwa kulturowego. Niemniej jednak integracja imigrantów zależy nie tylko od samych przybyszów ale także od ich akceptacji przez społeczeństwo przyjmujące. Jest to bowiem proces dwukierunkowy.

Konferencja była okazją do naukowych rozważań nad problemami, które Europa ma do rozwiązania i wpisywała się w intencję oświadczenia Komitetu Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk z 3 października br.: Sprawna integracja uchodźców oznacza nie tylko, że będą oni przyjmować polską kulturę i język, ale też wymaga pewnej otwartości z naszej strony. Potrzebna jest rzetelna debata i akcja informacyjno-edukacyjna na temat uchodźców i zjawiska wielokulturowości.

 

POBIERZ

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach