Ogólnopolska konferencja naukowa Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie

Ogólnopolska konferencja naukowa

Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie

Termin konferencji: 3 listopada 2015 r.

Miejsce konferencji: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wójcickiego 1/3 bud. 23, s. 201, 01-938 Warszawa

Organizatorzy: Instytut Politologii UKSW – Katedra Polityk Publicznych

Instytut Politologii – Katedra Polityk Publicznych zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Dyskryminacja seniorów w Polsce. Diagnoza i przeciwdziałanie. Konferencja planowana jest w dniu 3.11.2015 r.

Gwałtowne starzenie się społeczeństwa polskiego staje się jednym z najważniejszych wyzwań rozwojowych, wymagającym nowych działań społecznych i instytucjonalnych. W świetle najnowszej prognozy GUS w 2050 r. osoby 65 lat i więcej będą stanowiły prawie 1/3 populacji.  Celem konferencji jest naukowa refleksja wokół diagnozy i rekomendacji dla polityki publicznej w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji osób starszych.

Konferencja składać będzie się z dwóch części. Pierwsza będzie miała charakter panelu eksperckiego - zaproszeni goście, reprezentujący instytucje zajmujące się problematyką starzenia się odniosą się do kwestii dyskryminacji seniorów w Polsce.

W części drugiej, chcielibyśmy poddać dyskusji bardziej szczegółowe zagadnienia związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji osób starszych. Do udziału zapraszamy zarówno badaczy (w tym: młodszych pracowników naukowych i doktorantów), jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych, podejmujących działania w tym zakresie. Prosimy o nadsyłanie propozycji referatów do 31 sierpnia 2015, na formularzu załączonym do niniejszego listu, na adres sekretarza konferencji, dr Małgorzaty Pawlus: m.pawlus@uksw.edu.pl . Opłata konferencyjna wynosi 100 PLN. Organizatorzy zapewniają obiad i poczęstunek w czasie przerwy kawowej.

Szczegółowy program.

Po konferencji przewidujemy wydanie publikacji złożonej z artykułów, które pomyślnie przejdą przez procedurę recenzyjną.

Karta zgłoszenia

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach