X Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej - Afryka Subsaharyjska

W dniach 9 - 10 maja 2015 r. odbył się w Warszawie X zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Podczas zjazdu słuchacze zapoznali się z aktualną sytuacją społeczno-polityczną i gospodarczą wybranych państw Afryki Subsaharyjskiej, przebiegiem aktualnych konfliktów na kontynencie afrykańskim, mapą religijną regionu oraz polityką migracyjną i rolą instytucji państwowych.

Zajęcia prowadzili dr hab. Krzysztof Trzciński i drMałgorzata Szupejko zPAN, dr Kamil Zajączkowski zUW oraz mgr Jędrzej Czerep doktorant UKSW.

Na zakończenie II drugiej edycji Studiów podyplomowych odbył się egzamin dyplomowy i uroczyste wręczenie dyplomów przez prorektora UKSW prof. dr hab. Jerzego Cytowskiego oraz zastępcę komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu płk SG Artura Bazydło.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach