IX Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej - Afryka Subsaharyjska

W dniach 18 – 19 kwietnia 2015 r. odbył się w Lubaniu IX zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

 

Tematyka zjazdu obejmowała zagadnienia dotyczące  rejonu Afryki Subsaharyjskiej. Zajęcia prowadzili: dr hab. Maciej Kurcz z Uniwersytetu Śląskiego oraz doktorant UKSW mgr Jędrzej Czerep. Omówione zostały m. in.:

·dekolonizacja i kształtowanie się państw w Afryce,

·rozmieszczenie wybranych państw afrykańskich na mapie politycznej świata (Nigeria, Mali, Senegal, Somalia, Czad, Sudan, Rwanda, DRK, Liberia, Sierra Leone, RCA, Niger, Tanzania, Ghana, Kamerun oraz państwa Rogu Afryki),

·migracje ludności afrykańskiej do Europy i Polski. Uwarunkowania wpływające na migrację, w tym zmuszające do wyjazdu i umożliwiające powrót do kraju pochodzenia,

·źródła i zasady wyszukiwania informacji dotyczących Czarnej Afryki,

·kultury afrykańskie: pochodzenie, tradycje i współczesne występowanie grup etnicznych w Afryce,

·kultury afrykańskie: kulturowe modele zachowań przedstawicieli kultur afrykańskich.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach