VIII Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Bliski i Środkowy Wschód oraz Azja Południowo-Wschodnia

W dniach 28 – 29 marca 2015 r. odbył się w Warszawie VIII zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Zajęcia dotyczące państw Maghrebu prowadzili: prof. dr hab. Janusz Danecki z Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr hab. Aldona Piwko z UKSW i doktoranci UKSW: Patrycja Staniszewska-Pobikrowska i Mariusz Maciak. Omówione zostały m. in. następujące tematy:

Zarys historyczny kształtowania się państw Maghrebu i ich rozmieszczenie na mapie politycznej świata (Mauretania, Sahara Zach., Maroko, Algieria, Tunezja, Libia).

Aktualna sytuacja społeczno-polityczna i gospodarcza państw Maghrebu.

Kultury Afryki Północnej: pochodzenie, tradycje i współczesne występowanie grup etnicznych Maghrebu i kulturowe modele zachowań przedstawicieli kultur północnoafrykańskich.

Polityka migracyjna, rola instytucji państwowych.

Migracje Maghrebczyków do Europy i Polski. Uwarunkowania wpływające na migrację,
w tym zmuszające do wyjazdu i umożliwiające powrót do kraju pochodzenia.

Źródła i zasady wyszukiwania informacji dotyczących państw Maghrebu.

Aktualna mapa konfliktów występujących w regionie Maghrebu i mapa religijna regionu.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach