V Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej

W dniach 10 i 11 stycznia 2015 roku, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się V zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych pt. „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Program zjazdu obejmował poniższe tematy dotyczące rejonu Azji Centralnej:

·        Zarys historyczny kształtowania się państw w rejonie,

·        Aktualna sytuacja społeczno – polityczna i gospodarcza,

·        Mapa religijna regionu,

·        Migracje z państw regionu do Europy i Polski,

·        Źródła i zasady wyszukiwania informacji o państwach regionu,

·        Geneza i przebieg aktualnych konfliktów w regionie,

·        Kulturowe modele zachowań , tradycje występujących w państwach regionu,

·        Rozmieszczenie państw regionu na mapie politycznej świata

Zajęcia prowadzili: ks. dr hab. Wojciecha Kluj i mgr Mariusz Maciak z UKSW


Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach