IV Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Kaukaz

W dniach 13 – 14 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie odbył się IV zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Zjazd poświęcony był społeczno – kulturowej identyfikacji cudzoziemców z Bliskiego
i Środkowego Wschodu.

Zajęcia prowadzili: dr hab. Aldona Piwko, dr Marcin Zarzecki oraz mgr Patrycja Staniszewska – Pobikrowska z UKSW, mgr Błażej Grygo z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, Wschodu oraz prof. dr hab. Janusz Danecki z Katedry Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach