III Zjazd Studiów Podyplomowych Straży Granicznej – Kaukaz

W dniach 15 - 16 listopada 2014 roku, w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu odbył się III zjazd słuchaczy Studiów podyplomowych „Identyfikacja wybranych grup kulturowych w kontekście problemów z ich powrotami”.

Podczas zajęć przedstawiono zagadnienia z zakresu aktualnej sytuacji społeczno – politycznej i gospodarczej, genezy i przebiegu aktualnych konfliktów na Kaukazie, migracji z tego regionu do Europy i Polski, uwarunkowań wpływających na migrację, w tym zmuszających do wyjazdu i umożliwiających powrót do kraju pochodzenia, polityki migracyjnej, roli instytucji państwowych oraz źródeł i zasad wyszukiwania informacji dotyczących Kaukazu. Zajęcia prowadzili: dr hab. Larysa Leszczenko z Uniwersytetu Wrocławskiego i dr Andrzej Szabaciuk z KUL