OECD opublikowało raport dotyczący problematyki integracji imigrantów

Publikacja zatytułowana „Settling in – OECD Indicators of Immigrant Integration” to kompleksowa analiza poświęcona efektom integracji imigrantów oraz ich dzieci w krajach zrzeszonych w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Raport ten przedstawia 21 wskaźników skupionych w 7 obszarach integracji, stanowiących poszczególne rozdziały publikacji.Wyróżniono dziedziny takie jak: zatrudnienie, edukacja, kwestie mieszkaniowe, przychody, zdrowie i dostęp do opieki medycznej, aktywność obywatelska, dyskryminacja.

Wyniki raportu ukazują, że żaden z krajów poddanych analizie nie może zostać uznany za wyróżniającego się we wszystkich wyżej wymienionych obszarach integracji. Imigranci i ich dzieci wciąż pozostają w tyle za rodowitymi mieszkańcami krajów przyjmujących w powyżyszych dziedzinach życia. Pomimo obserwowanego na przestrzeni ostatniej dekady wzrostu współczynnika zatrudnienia wśród imigrantów oraz wzrostu poziomu ich wykształcenia aktualne pozostają pewne wspólne wyzwania dla wszystkich krajów OECD. Na uwagę zasługuje kwestia ubóstwa, szczególnie dotykajaca dzieci imigrantów czy
wspomniana już problematyka dostępności do rynku pracy i edukacji.

Pełny tekst raportu dostępny jest pod poniższym adresem.
 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach