Relacja z konferencji: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia

Pierwszego czerwca 2012 r. odbyła się w ramach II Kongresu Demograficznego konferencja pod tytułem: Imigranci w Europie. Kultura przyjęcia, współorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją) i Komitet Badań nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk, pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich. Konferencja połączona była z wręczeniem doktoratu Honoris Causa prof. dr hab. Jerzemu Buzkowi, przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012.

Celem konferencji było podjęcie refleksji nad stosunkiem społeczeństw europejskich (w tym społeczeństwa polskiego) do imigrantów, w kontekście szeroko rozumianych praw człowieka i miejsca imigrantów w Europie. Konferencję otworzył rektor UKSW prof. dr hab. Henryk Skorowski, słowo wstępne wygłosił przewodniczący Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki.

Konferencja składała się z trzech części: Sesja ogólna z referatami prof. dr hab. Marka Okólskiego (Europa – kontynent imigrantów), prof. dr hab. Ireny Lipowicz (Imigranci i uchodźcy w Polsce w świetle praw człowieka) oraz nuncjusza Stolicy Apostolskiej w Polsce Abpa Celestino Migiliore (Działalność Stolicy Apostolskiej na rzecz przestrzegania praw imigrantów i uchodźców).

W części drugiej – nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jerzemu Buzkowi, m.in., jak to ujęła w Laudacji prof. dr hab. Aniela Dylus, za udane łączenie w polityce tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej, a także za wkład do realizacji praw człowieka i swobód demokratycznych.

Fotorelacja

Trzecia część konferencji składała się z siedmiu równoległych sesji tematycznych: Stosunek polskiego społeczeństwa do obcokrajowców – moderator prof. dr hab. Sławomir Łodziński UW; Integracja imigrantów w Polsce – dr Agata Górny UW; Polityka polskich władz wobec imigrantów i repatriantów - dr Aleksandra Grzymała-Kazłowska UW; Problem wielokulturowości w Europie na przykładzie imigrantów z krajów muzułmańskich - dr Konrad Pędziwiatr Akademia im. ks. Tischnera); Imigranci i uchodźcy a prawa człowieka - prof. dr hab. Irena Rzeplińska INP PAN; Kościół katolicki wobec praw imigrantów i uchodźców - prof. dr hab. Wojciech Necel UKSW; Polityka integracji imigrantów w wybranych państwach Europy - dr Monika Trojanowska-Strzęboszewska UKSW. W powyższych równoległych sesjach wygłoszono 36 referatów zgodnych z tematami sesji.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach