WSPÓŁPRACA MIĘDZYRELIGIJNA W KONTEKŚCIE MIGRACJI I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa

Konferencja: 24 maja 2017 r., godz. 10.00 – 17.00

Temat Konferencji:

CONFERENCE

Interreligious cooperation in the context of migration and security risks in Europe

The challenges for Islam  and Christianity

24.05.2017

The aim of the Conference is to reflect on the challenges posed to religious institutions (Christian and Muslim) in the context of European societies fear of perceived security threats caused by cultural and religious differences with  the influx of immigrants and refugees from Muslim countries.

It will be a one-day conference organized by the University of Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw (Institute of Political Science), in cooperation with the Polish Council of Bishops' Conference  for Migration and Interreligious Dialogue.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYRELIGIJNA W KONTEKŚCIE MIGRACJI 
I ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Wyzwania dla islamu i chrześcijaństwa

Miejsce konferencji:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ul. Wóycickiego 1/3; bud. 21, Aula Schumana; Warszawa (Kampus Młociny)

Cel Konferencji:

Podjęcie refleksji nad wyzwaniami, jakie stawia przed instytucjami religijnymi (chrześcijańskimi i muzułmańskimi) wzrost lęku przed islamem, poczucie zagrożenia bezpieczeństwa kulturowego i publicznego występujące w społeczeństwach Europy (także w Polsce) w związku z napływem imigrantów i uchodźców z krajów muzułmańskich oraz  atakami terrorystycznymi w Zachodniej Europie. 

Organizacja:

Konferencja  organizowana jest przez Międzyinstytutowy Zakład Badań nad Migracją – UKSW - WNHiS, Katedrę Polityk Publicznych; Katedrę Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich Instytutu Politologii UKSW; Międzynarodowe Centrum Dialogu Międzyreligijnego i Międzykulturowego, przy współpracy z Radą Episkopatu ds. Migracji, Pielgrzymek i Turystyki  oraz  Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego.

migracje@uksw.edu.pl

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach