Współpraca z Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi,

W ramach umowy o współpracy z Sulkhan-Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi, w dniach 15-21 marca 2017 roku, wykłady dla gruzińskich studentów teologii i stosunków międzynarodowych, przeprowadzili pracownicy Wydziału Teologicznego UKSW. Nasza koleżanka z Zakładu dr hab. Aldona Piwko podjęła aktualny temat “Islam in the modern World. The current situation, threats and prospects of dialogue”, w trakcie którego zaprezentowany został obecny wizerunek islamu oraz jego wyznawców w mediach, a także relacje i nastroje społeczne w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Ponadto analizie zostały poddane zamachy terrorystyczne przeprowadzone przez bojowników muzułmańskich we Francji, Niemczech i Brukseli. Wykazano także perspektywy do dialogu z islamem i jego wyznawcami. Wykłady były okazją do niezwykle ciekawej i ożywionej dyskusji. Studenci pytali o aktualną sytuację w Polsce, a także propozycje dla Gruzji wobec kryzysu migracyjnego i ewentualnego napływu muzułmanów. Pytano także o zagrożenie terrorystyczne w Polsce.

Drugim wykładowcą z UKSW prowadzącym gościnne wykłady był ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW, który podjął temat „Georgians in Poland”.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach