Adam Romejko Polacy w Wielkiej Brytanii: interpretacja mimetyczna